Kun sentrum ville satse på læreren

Det var bare budsjettalternativet som Venstre la frem i samarbeid med Sp og bylista som hadde evne og vilje til å bevilge penger til videre og etterutdanning for lærere.
Høyre som ofte snakker om kvalitet i skolen sviktet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Den viktigste enkeltfaktor for å heve kvaliteten i skolen er å gjøre læreren bedre. Et viktig tiltak for å få lærere bedre, er å tilby dem videre og etterutdanning. I kommunedelplanen forslo Venstre at Tønsberg kommune skulle tilby lærere videre og etterutdanning. Det forslaget støttet et enstemmig bystyre. I budsjettet for 2011 var det bare Venstre, sammen med Sp og bylista som husket valgkampløfter, og tidligere vedtak, og foreslo en videreføring av dagens etter og videreutdanningsprogram.

Elev, elever, skole, lærer, utdanning

Foto: Microsoft

Alle partier hadde i sine budsjettforslag for 2010 midler inne til etterutdanning, og bystyret vedtok å bruke 400.000 kroner på dette. Selv om Venstre skulle ønske at det hadde blitt brukt mer, var partiet fornøgd at det faktisk ble bevilget penger. Skuffelsen etter at 2011 budsjettet ble vedtatt var stort.
Å ikke videreføre bevilgningen til videre og etterutdanning fra 2010 til 2011 er et tydelig signal, at flertallspartiene i Tønsberg bystyret ikke er opptatt av kvalitet. De må gjerne si i valgkampen at de er opptatt av kvaliteten i skolen, men når de ikke evner å gjennomføre løftene, taler det for seg selv

Venstre, Sp og bylista sitt forslag til budsjett var også det budsjettet som brukte minst penger. Det var med andre ord det mest ansvarlige budsjettet.

Når de andre partiene bruker mer penger enn Venstre kan de ikke bruke knappe økonomiske rammer som unnskyldning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**