God jul og godt nyttår!

Et aktivt år for Kristiansund Venstre er på hell. Mange tyngre saker har vært oppe gjennom året. Spesielt nevnes arealplana og sykehussaken. Besøk av partileder Trine Skei Grande i november var vellykket. Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-14 ble vedtatt med ingen økning av eiendomsskatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sentrumspartiene Venstre, KrF og Sp sin holdning var avgjørende for budsjettvedtaket som samarbeidspartiene la frem. En stor utfordring gjenstår med å gjennomføre de kuttene i drift som Venstre har argumentert for. Det er bred enighet om at Kristiansund kommune må ut av ROBEK-lista i 2012.

Julegrana på Kongens Plass

Foto: RH

Kristiansund Venstre og bystyregruppa ønsker alle medlemmene en riktig god jul og et godt nyttår!

Pål Farstad
Leder Kristiansund Venstre

Ragnhild Helseth
Gruppeleder (V) bystyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**