Julehilsen fra Bodø Venstre

I september skal du forhåpentlig gjøre din borgerplikt å stemme. Vi ønsker i dette juleskrivet å fortelle litt om våre visjoner for framtiden i Bodø og hvorfor vi ønsker å være ditt ombud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

julemotiv 14 - julenisse

Foto: microsoft

Vi bor i en flott kommune, plassert i et framgangsrikt fylke i et av verdens mest heldigstilte land. Mye har gått vår vei i det drøye århundre Norge har vært en selvstendig nasjon. Mang en utfordring har det vært på veien, og mange mer vil komme. Hvordan og hvem som skal lede oss gjennom utfordringene er det politikk handler om. Fordele overskudd er relativt enkelt, men å prioritere mellom knappe ressurser er utfordrende. De grove rammene hvordan hverdagen vår skal være er det Stortinget som setter. Men heldigvis er det fortsatt mye vi kan gjøre og bestemme lokalt og regionalt. Daglig er det er mange store og små valg som våre politikere gjør på vegne av oss borgerne. Alle valgene får konsekvenser, men bare de færreste når mediebildet eller blir påvirket av den offentlige debatten.

julemotiv 3 - pynting av juletre

Foto: microsoft

Dagens Venstre jobber fortsatt med de liberale problemstillingene som vi har kjempet for og forsvart siden 1884; ytringsfriheten, individets frihet og demokratiet. Venstre vil ha en sterkere grunnlov som beskytter oss alle ved å sette grenser for statens rett til å overvåke og regulere våre liv, og ønsker et rettsvesen sterkt nok til å beskytte individet der staten går forbi sitt mandat. Venstres liberale grunnholding og menneskesyn gjør at i det politiske mangfoldet er Venstre det partiet som er mest villig til å tenke nytt rundt rusmiddelpolitikk, natur- og miljøvern (ansvar for kommende generasjoner), skattereform (fra skatt på lønn til skatt på forbruk), økonomi og behovene til de småbedrifter som driver den økonomiske motor.

For oss er det klart at sosialliberalismens prinsipp er nøkkelen til en fremtid som er inklusiv, innovativ, og sikrer mest mulig frihet for hver av Norges borgere og et mangfoldig samfunn der alle har en reell sjanse for å lykkes.

Bodø Venstres medlemmer, venner og sympatisører møtes jevnlig for å diskutere hvilke utfordringer vi lokalt står ovenfor og hva Bodø Venstre vil ha fokus på. I neste periode vil Bodø Venstre vil vinne din tillitt med vårt liberale perspektiv på miljø, småbedrifter, sosialt ansvar og skole.

Miljø: Bodø Venstre vil ha en moderne miljønasjon og jobbe for en levelig by.
Venstre lokalt vil jobbe for å minske støy og sikre en levende og grønn by. Parker og bygater må være tilrettelagt for aktivitet og bruk. Benker for korte rastepauser, lekeplasser, sykkelstier, grønne oaser og små parkkiosker er viktige tiltak som kan skape et mer levende bymiljø.

Småbedrifter: Bodø Venstre vil jobbe for et kreativt og nyskapende Norge.
Små og mellomstore bedrifter er viktige verdiskapere, spesielt her i nord. Det er derfor ekstra viktig at vi verner om våre små, lokale bedrifter, og sikrer dem rammebetingelser som gjør at de overlever og kan vokse.

Sosialt ansvar: Bodø Venstre vil ha mer til de som trenger det mest.
Frivillige og private organisasjoner er avgjørende for et godt og individtilpasset tilbud til de som faller utenfor i storsamfunnet. Psykisk helsevern er en spesiell hjertesak for Bodø Venstre.

Skole: Bodø Venstre vil ha en skole for kunnskap og like muligheter.
I samarbeid med kulturskolen, idrettslag, interesseorganisasjoner og fagpersoner vil Bodø Venstre prioritere å gjøre skolefritidsordningen mer aktivitetsrettet og interessant.

Venstre er partiet for Universitetsbyen Bodø — et Bodø med uendelige muligheter.
Vi har de reflekterte, jordnære, konstruktive løsningene som kan utvikle Bodø i dag og tilrettelegge for i morgen. Vi er et raust parti og alle er alltid velkommen til å kontakte oss. Våre møter er alltid åpne for alle, og du finner mye god informasjon om oss på våre nettsider.

God Jul og godt nyttår hilsen oss i styret i Bodø Venstre.
Jostein, Ida, Odd Arne, Turid, Terje, Wiveca og Alexander.

jul
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**