Budsjett 2011: Kulturhus, skole, omsorg og tilgang til marka

Venstre vil bygge kulturhus med byggestart i 2012, og bygge undergang ved Svartkruttveien for å sikre tilgang til marka. Med Venstres forslag blir det mer penger til både skole og omsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Venstre fremmer et budsjettforslag som styrker kommuneøkonomien. Vi bruker ikke penger som vi ikke har, og velger å opprettholde eiendomsskatten inntil videre.

John-Ludvig og Inge ved Li skole

Foto: Nittedal Venstre

Skole og omsorg
– Vi styrker skolebudsjettet med 6 mill kr, hvorav 2 mill kr skal gå til kompetanseløft for lærere og skoleledere, og 1 mill kr til skolehelsetjenesten. Vi legger inn 1 mill kr til spesialpedagoger i barnehagene, og øker pleie og omsorg-budsjettet med 3 mill kr i forhold til rådmannens forslag, sier gruppeleder Inge Solli (V).

Kulturhus
Kultursalprosjektet ved Nittedal Ungdomsskole skrinlegges, og partiet vil heller bruke midler på å bygge et permanent kulturhus. I mellomtiden vil Venstre støtte barne- og ungdomsorganisasjonene med midler til å leie eksisterende lokaler til øvelser og forestillinger.
Venstre viderefører ordningen med at kommunen brøyter private veier. Videre gir partiet tilskudd til GIF Storby og kirkeformål, og opprettholder ordningen med gratis halleie.

Tilgang til marka
– I forbindelse med Kruttverkutbyggingen må det bygges en undergang ved Svartkruttveien som sikrer tilgang til marka både sommer og vinter. Dette er et tiltak som fremmer friluftsliv og folkehelse, og er et godt miljøtiltak ved at det er med på å redusere behovet for bruk av bil for å komme seg ut i marka. Det avsettes 1,5 mill kr til formålet i vårt budsjettforslag, sier Solli.

Kommuneøkonomien
Venstres budsjettforslag styrker kommuneøkonomien ved å tilføre 3,5 mill kr mer enn det rådmannen foreslår til disposisjonsfond.
— Når Høyre og FrP bruker enda mer penger enn det rådmannen foreslår samtidig som kommunens inntekter ikke økes, bruker de penger vi ikke har. Vi mener dette er en uansvarlig økonomisk politikk som vil kjøre kommuneøkonomien i grøfta hvis de får lov til å fortsette med dette, avslutter Venstres gruppeleder.

Tillegg i kostnadsbudsjettet
Venstres kostnadsbudsjett for 2011 inneholder følgende tillegg i forhold til rådmannens forslag:
Brøyting private veier + 1,10 mill
Elvesti langs Nitelva + 0,50 mill
Ressurser i skolen + 3,00 mill
Kompetanseløft for lærere og skoleledere + 2,00 mill
Skolehelsetjenesten + 1,00 mill
Spesialpedagoger barnehage + 1,00 mill
Økning enhet PRO + 3,00 mill
Kulturhus, planlegging og regulering + 0,50 mill
Leie av lokaler for barne- og ungdomsorg + 0,55 mill
Videreføring av støtten til GIF Storby + 0,12 mill
Gratis halleie videreføres + 2,00 mill
Kirkeformål + 0,23 mill
SUM TILTAK I TILLEGG +15,00 mill

Tillegg i investeringsbudsjettet
Venstres investeringsbudsjett for 2011 inneholder følgende tillegg i forhold til rådmannens forslag:

Kulturhus
Det avsettes 25 mill kr i 2011 til investeringsformål for å realisere kulturhuset, deretter 5 mill kr pr år i handlingsplan-perioden.

Undergang ved Svartkruttveien
I forbindelse med Kruttverkutbyggingen må det bygges en undergang ved Svartkruttveien som sikrer tilgang til marka både sommer og vinter. Dette er et tiltak som fremmer friluftsliv og folkehelse, og er et godt miljøtiltak ved at det er med på å redusere behovet for bruk av bil for å komme seg ut i marka. Det avsettes 1,5 mill kr til formålet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**