Godt nyttår 2011!

Det er mange og viktige oppgaver som venter på Kristiansund Venstre i det nye året.
Både kost, spade og skuff trengs for å berede grunnen for god Venstrepolitikk i valgåret 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Januar III

Foto: RH

I øyeblikket er det sykehussaken som har mest fokus i media og i de politiske partier. I den debatten vil Kristiansund Venstre fortsette å ha en tydelig stemme. Årsmøtet vil bli 20.januar. Der vil politisk arbeid i 2010 bli gjennomgått, og veien videre lagt for arbeidet i 2011. Nominasjon, listestilling og programarbeid vil stå på dagsorden på de kommende møtene. Vi fortsetter ordningen med å samkjøre medlemsmøter, styremøter og gruppemøter. Vel møtt til et spennende politisk år!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**