Styret i Vefsn Venstre 2011

Årsmøtet i Vefsn Venstre valgte nytt styre i kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Styret i Vefsn Venstre 2011

Foto: Carola Karl Urvik

Fra venstre: Anders Jacobsen, Carola Karl Urvik, Tom Kvitnes, Magnar Stølen, Hugo Ronald Raste.

Styret konstituerer seg på neste styremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**