Uttalelse fra årsmøtet i Vefsn Venstre

Stopp datalagringsdirektivet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Uttalelse fra årsmøtet i Vefsn Venstre

Stopp datalagringsdirektivet!

Årsmøtet i Vefsn Venstre vil at Stortinget skal si nei til datalagringsdirektivet. Direktivet bryter med rettsstatens prinsipper og med retten til privat kommunikasjon. Blir direktivet innført, vil det gi staten innsyn i alle nordmenns kommunikasjonsmønstre og —nettverk.

Venstre stiller seg kritisk til innføring av nye lover som øker adgangen til eller omfanget av overvåking i samfunnet. Venstre mener derfor at en ikke bør innføre datalagringsdirektivet i Norge.

Den totale overvåkingen i samfunnet er allerede meget omfattende. Ulike aktører sitter med utrolig mye informasjon om den enkelte og om bevegelsene våre. Ved bompasseringer, gjennom kameraer i byer og ved flyreiser må vi identifisere oss ved legitimasjon eller fingeravtrykk. Når vi handler med ulike kort på internett og i ordinære forretninger, blir det registrert og lagret informasjon. Det kan også registreres hvilke aviser vi leser på nett, og hvilke hjemmesider vi besøker. Dette er informasjoner som til sammen sier mye om den enkelte.

Saken om Datalagringsdirektivet er prinsipiell, og en må ta standpunkt på det grunnlaget. Det er tre hovedpilarer i et liberalt demokrati:
Det er borgerne som skal kontrollere staten og ikke omvendt.
I Norge, som i alle andre liberale rettsstater, gjelder det at vi er å oppfatte som uskyldige inntil det motsatte er bevist.
Menneskenes integritet skal ha et sikkert vern. Hver enkelt skal eie opplysninger om korrespondanse – de kan en aldri overdra til staten, teleselskaper eller andre.

Å sikre borgerne rett til å få sitt privatliv respektert er grunnleggende i en demokratisk og liberal rettsstat.
Seks EU-land har til nå avvist direktivet. Dermed er det over 100 millioner EU-borgere som ikke blir berørt av det.

EU-kommisjonen arbeider i disse dager med en evalueringsrapport om direktivets implementering. Hensikten med evalueringen er å dokumentere hvilken effekt direktivet har der det er blitt implementert.
Venstre krever at Regjeringen i det minste utsetter den endelige politiske beslutningen om datalagringsdirektivet til EU-kommisjonen har gjort sin evaluering!

Vefsn Venstre

Mosjøen, 10.01.2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**