Fylkesårsmøte 5. og 6. februar 2011

Rogaland Venstre arrangerer fylkesårsmøte helgen 5. og 6. februar 2011 på Scandic hotell i Haugesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


På fylkesårsmøtet skal det i år blant annet vedtas fylkesvalgprogram for 2011 – 2015.

For organisatoriske spørsmål /informasjon om fylkesårsmøtet 5. – 6. februar i Haugesund, kontakt organisasjonssekretær Kjartan Alexander Lunde, mobil 957 09 534

Påmelding til fylkesårsmøtet
Det er satt en påmeldingsfrist på antall deltakere til 23. januar. Det er viktig at det i påmeldingen framgår hvem som skal ha overnatting, hvor mange som skal delta på lørdag/søndag og eventuelle andre ønsker. Påmelding sendes til [email protected].

Uttalelser til behandling
Har du eller ditt lokallag lyst til å sende inn et forslag til uttalelse? Hvis du sender den til [email protected] før 20. januar så kommer uttalelsen med i førsteutsendingen av sakspapirene.

Antall delegater fra mitt lokallag
Nominasjonsmøtet er sammensatt av delegater fra lokallagene på grunnlag av antall medlemmer og stemmetall. Oversikt over hvor mange delegater ditt lokallag kan stille med er sendt ut til lokallags- og gruppeledere.

Utsendinger fra mitt lokallag
Valg av utsendinger skjer på lokalt årsmøte eller medlemsmøte i den enkelte kommune. Stemmerett på dette møtet har alle medlemmer av lokallaget i kommunen.

Fullmaktsskjema
Lokallags- og gruppelederne har fått tilsendt fullmaktsskjema. Leder av lokallaget skal skrive under sammen med en av utsendingene. Send det gjerne til [email protected] i forkant eller ta det med ferdig utfylt på fylkesårsmøtet.

Verdiskapningsrapport
På landsmøtet til Venstre i april skal det behandles et dokument som har arbeidstittel “Liberale reformer for økt verdiskapning”. På fylkesårsmøtet vil vi ta i mot innspill til denne. Har dere ressurspersoner i deres lokallag på dette feltet? Få gjerne med dere innspill i forkant av fylkesårsmøtet. Dokumentet er sendt ut til lokallags- og gruppeledere.

Venstreskolen trinn 2
Det er planlagt å avholde Venstreskolen trinn 2 i forbindelse med årsmøtet. Dette vil gå fra 4. – 5. februar. Mer informasjon om denne skoleringen kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**