Ingen endring med DLD?

Svein Roald Hansen forsøker å fremstille datalagringsdirektivet (DLD) som en naturlig forlengelse av dagens regler for datalagring. Forskjellene er imidlertid betydelige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Stopp DLD

I dag har jeg for eksempel inngått en frivillig avtale med mitt teleselskap om at de får lagre mine trafikkdata i en periode, slik at de kan fakturere meg. Ved å innføre DLD er det ikke teleselskapet som står ved “postkassen” din, men politiet. Og de står ikke der bare til du har fått fakturaen din. De skal stå der i et helt år, og det er ikke frivillig.

Arbeiderpartiet ønsker dermed å overvåke alle norske borgere – i tilfelle du skulle være kriminell – for å dekke “politiets behov for å oppklare alvorlig kriminalitet”. Venstre ønsker ikke en stat som ser på alle sine innbyggere som potensielle kriminelle. Allerede i dag har politiet mulighet til å kreve tvungen datalagring utover dagens lagringstid, som ledd i en konkret etterforskning. Denne muligheten ønsker ikke Venstre å fjerne, men vi mener å kreve tvungen datalagring for alle er å gå alt for langt på bekostning av personvernet og den enkeltes frihet. Når vi i tillegg vet om at trafikkdata er lett å forfalske, at faren for at data skal komme på avveie er betydelig, hvor enkelt det er å omgå direktivet, og at det til nå ikke har ført til høyere oppklaringsprosent i landene det er innført, viser det at det ikke er jeg som lager et karikaturbilde av DLD. Det er Arbeiderpartiet som er en karikatur av et parti som later som om de tar kriminalitetsbekjempelse på alvor.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder og 3. kandidat Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**