Årsmøte i Fredrikstad Venstre

Onsdag 26. januar avholder Fredrikstad Venstre sitt årsmøte. Der kan du være med på å bestemme politikken vi skal føre de neste fire årene. Klikk deg videre for detaljer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Fredrikstad Venstre

INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE
Dato: Onsdag 26. Januar 2011
Tid: Kl. 17.30 — 21.30
Sted: Rolvsøy Rådhus, Råkollveien 103.

Styret i Fredrikstad Venstre ønsker velkommen til årsmøte onsdag 26. januar. Vi får besøk av stipendiat i historie Trond Svandal, kjent fra sin spalte i Fredriksstad Blad, som skal innlede om byutvikling i Fredrikstad i fortid og fremtid. I tillegg skal vi behandle bystyrevalgprogrammet og velge nytt styre for å nevne noe. Saksdokumenter sendes ut pr. e-post, legges ut på våre hjemmesider, og trykkes opp til årsmøtet. Send en e-post til [email protected] om du tror at vi ikke har registrert, eller har feil e-postadresse tilknyttet ditt medlemskap.

Forslag til dagsorden:
ÅM 01/11 KONSTITUERING
01.01 Velkommen
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder, -referent, protokollunderskrivere, redaksjonsnemnd og tellekorps

ÅM 02/11 POLITISK DEBATT
02.01 Leders tale v/Per E. Braseth-Ellingsen
02.02 Generell politisk debatt
02.03 Behandling av politiske uttalelser og andre innsendte forslag

ÅM 03/11 PROGRAMBEHANDLING
03.01 Innledning av programkomiteens leder Per E. Braseth-Ellingsen
03.02 Generell debatt
03.03 Behandling av innsendte endringsforslag

ÅM 04/11 VALG
04.01 Innledning av valgkomiteen v/ Ulf Trenum
04.02 Generell debatt
04.03 Behandling av valgkomiteens innstilling, inkludert valg av utsendinger til fylkesårsmøtet
04.04 Valg av ny valgkomité

ÅM 05/11 ORGANISATORISKE SAKER
05.01 Behandling av regnskap og budsjettfullmakt
05.02 Fastsette kontingent for 2012
05.03 Behandling av årsmelding
05.04 Orientering om valgkampforberedelser

ÅM 06/10 AVSLUTNING

Vel møtt. Gi gjerne beskjed på fredrikstad@venstre om du kommer på årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret i Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**