La Maria Amelie bli

Et enstemmig årsmøte i Moss Venstre mener Maria Amelie burde fått opphold i Norge på humanitært grunnlag. Barn velger ikke selv sin oppvekst men Maria Amelie har i ettertid selv valgt å bli norsk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Uttalelse:

We are the world

Foto: juliaf, sxc.hu

Barn velger ikke sin oppvekst. Da Maria Amalie kom til Norge var hun mindreårig. Det var andre som valgte det for henne. I de åtte årene som har gått, har Maria Amalie blitt norsk. Hun har hatt mye av sin ungdom i Norge, hun har fått sin utdannelse i Norge og hun har fått sin tilknytning til Norge. Det norske samfunnet har tatt henne i mot og latt henne utvikle denne tilknytningen i de åtte årene hun har vært her. Nå har myndighetene bestemt å bryte denne tilknytningen.

Moss Venstres årsmøte mener det menneskelige aspektet ved personen Maria Amalie som må veie tyngst. Andre valgte for henne å ta henne med til Norge men hun har i ettertid selv valgt å bli norsk. Det norske samfunnet behøver alle som evner og ønsker å bidra til samfunnet, og vil tjene på at hun fortsatt får lov til å forbli norsk.

Moss Venstres årsmøte mener den lange tilknytningen må være et vektig kriterium for å la Maria Amalie bli i Norge på humanitært grunnlag. Moss Venstre mener det bør innføres en foreldelsesfrist for personer med ugyldig opphold. Særskilt bør dette gjelde personer som ankom landet som mindreårige.

Moss Venstres årsmøte

Andre uttalelser:
Venstre: Vil avklare og styrke papirløses rettigheter

Venstre: Umenneskelig rødgrønn asylpolitikk rammer Maria Amelie

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**