Kulturkvartalet — for kulturens skyld?

Frp vil gjøre Kulturkvartalet til valgkampsak, og Ap og resten av posisjonen lar seg provosere. Venstre hilser debatten velkommen, men beklager at den nå dreier seg mer om hvem som er best egnet til å styre etter valget, enn om selve saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er flere faktorer ved Kulturkvartalet som etter vårt syn ikke har vært gjennom en grundig nok debatt, og vi vil rette fokus mot de mest sentrale innvendingene mot prosjektet, slik vi ser det.
Det er ikke til å komme bort i fra at Kulturkvartalets prislapp på 1,2 milliarder kroner er oppsiktsvekkende høy for en kommune med et årlig budsjett på vel 3 miliarder. Dette må også tilhengerne av prosjektet ta inn over seg. Posisjonen avfeier kritikken med sitt mantra ’hvordan kan vi si nei til en halv milliard i statlige midler?’ Vi snur spørsmålet på hodet: Hvordan kan vi tillate byggingen av et prosjekt som vi i utgangspunktet ikke ville drømt om å ha råd til?

Driftsforutsetningene for Kulturkvartalet er høyst uklare. Signalene fra rådmannen er at det ikke kommer til å være rom for å øke driftsbudsjettet i særlig grad, selv ikke etter at prosjektet er ferdigstilt. Etter vårt syn vil et Kulturkvartal til 1.2 milliarder rimeligvis være dyrere å drifte enn dagens tilbud. Hvordan skal man ha penger til å fylle byggene med kultur? Og — ikke minst — hvordan skal kommunen finne penger til å støtte andre kulturelle prosjekter, som har tilhold utenfor Kulturkvartalet?

Urbane Figurer - kulturkvartalet i Bodø

Urbane Figurer – kulturkvartalet i Bodø
Foto: Bodø Kommune

Det er ikke opp til politikerne å diktere innholdet i kommunens kulturtilbud, men tilrettelegge for at kulturlivet har gode vekstvilkår. For Venstre er det viktig å kanalisere støtten til kultur på en måte som bidrar til kvalitet, bredde og mangfold i Bodøs kulturliv. I prosessen rundt Kulturkvartalet ser vi lite av dette. Mange av kulturlivets aktører føler seg forbigått og lite inkludert i prosjekteringen. Dette gjelder også for de organisasjonene som etter planen skal være en del av Kulturkvartalet etter ferdigstillelsen. Dette er Kulturkvartalet i et nøtteskall; for kommunen handler prosjektet mest om kvartalet og minst om kulturen.

Bodø Venstre frykter at Kulturkvartalet vil innebære en ensrettet kultursatsing i kommunen, hvor alle midler kanaliseres til ett prosjekt, på bekostning av resten av kultursektoren. Vi mener det avgjørende at vilkårene for drift avklares og at en helhetlig plan for bevilginger til kultursektoren i kommunen utarbeides. Vi støtter også Høyres forslag om å legge prosjektet på is mens kostnader og lånefinansiering revurderes.

Kulturlivet er en viktig bidragsyter til vekst og trivsel ‐ også i vår by. Vi ønsker et sammensatt kulturtilbud som har rom for små og store, amatører og profesjonelle, høykultur og lavkultur. Vi vil jobbe for en kulturpolitikk som sikrer mangfold og frihet i kunst‐ og kulturlivet, og vi vil bruke pengene våre på kulturen — ikke på bygget.

Ida G. Johnsen
Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**