H + Ap = uansvarlig budsjettpolitikk

Etter budsjettbehandlingen i formannskapet i går kan vi bare konstatere at H og Ap har funnet hverandre i et uansvarlig budsjettopplegg fir 2011 med et underskudd på 6,8 mill kroner. Venstre står sammen med de andre partiene i formannskapet om et langt mer ansvarlig opplegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre, Sp, krf og Frp la frem et felles budsjett som ville redusert driftsunderskuddet for 2011 til 2,4 mill kroner, samt betydd vesentlig mindre bruk av oppsparte fondsmidler i resten av økonomiplanperioden.

Her kan du lese de fire partienes felles leserinnlegg som ble sendt til i Romerikes Blad:

Ap + H i Gjerdrum = helt uansvarlig

De fire undertegnede partiene i Gjerdrum formannskap vil gjerne fortelle leserne av EuB hvorfor vi stemte i mot flertallsinntillingen på budsjett 2011 og økonomiplan i formannskapsmøtet i Gjerdrum 23. november. Høyre og Ap gikk i sin fletallsinnstilling inn for bygging av ny barneskole på Ask allerede i 2014, og ikke i perioden 2015—2022 som rådmannen har anbefalt. Problemet er at Ap + H her bedriver en uansvarlig overbudspolitikk som i sin konsekvens peker entydig i retning av både ROBEK-liste (å bli satt under administrasjon av fylkesmannen) og eiendomsskatt i Gjerdrum!

Gjerdrum kommune står overfor meget vanskelige økonomiske utfordringer — så vanskelig at rådmannen har sett seg nødt til å legge frem en økonomiplan for perioden 2011—2014 uten ny barneskole, og med innføring av eiendomsskatt. Dessuten viser rådmannens fremlegg et samlet driftsunderskudd for årene 2011—2014 på tett opp under 80 mill. kr. Dette vil i korthet bety at alle oppsparte fondsmidler, pluss litt til, vil være oppbrukt ved utgangen av 2014. Og kommunens lånegjeld er fra før på et meget høyt nivå.

Det er i høyeste grad historisk at Høyre og Ap på denne bakgrunn presterer å gå sammen om å øke investeringene i perioden ytterligere, attpåtil uten eiendomsskatteinntekter på antatt 6—8 mill. kr per år. Hvordan er så overbudene ment å bli finansiert? Jo, ved hjelp av ekstra 2 % kostnadseffektivisering fra og med 2014 pluss salg av tomter i området rundt nåværende barneskole — to høyst usikre størrelser.

Men før 2014 kommer som kjent 2011, og uansvarligheten til H + Ap var ikke mindre tilstede i behandlingen av driftsbudsjett for 2011. V, Sp, KrF og FrP valgte å fremlegge et saldert alternativt driftsbudsjett, som ville redusert driftsunderskuddet for 2011 i rådmannens forslag til formannskapet, fra 11 mill. kr til 2 mill kr.

Etter avstemningene er fasiten at H + Ap nå går for et netto driftsunderskudd i 2011 på nesten 7 mill. kr. Dette er fakta som tegner et meget alvorlig fremtidsbilde for kommuneøkonomien i Gjerdrum.

Vi mener at Gjerdrums innbyggere og velgere fortjener å bli kjent med dette.

Lars Peder Nordbakken (V), formannskapsmedlem
Aud Barsnes (Sp), formannskapsmedlem
Lars Gustav Monsen (Frp), formannskapsmedlem
Dagrun Agnete Ødegaard (Krf), varaordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**