Årsmelding for 2010

Her følger årsmelding for lokallaget vedtatt på årsmøtet 20. jan 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Årsmelding Målselv Venstre 2010

Styret i 2010 har bestått av:

Rolf Austgard, leder
Rakel Raaken, nestleder
Øystein Løvli, kasserer
Bodil Olsborg, sekretær
Renate Moldenæs, styremedlem

Vara medlemmer:
Vidkunn Haugli, gruppeleder
Elin Andersen
Dan Kjetil Nordheim
Roar Sollied
Aino Seljelund

Roar Sollied har redigert og holdt hjemmesiden til Målselv Venstre oppdatert.

Styremøter:
Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden; 19.04, 10.05, 23.08, 18.10 og 15.11.

Medlemsmøter:
26.01 Årsmøte Målselv Venstre.
07.07 Temamøte om eldreplanen i Målselv og samhandlingsreformen.
13.12 Temamøte om kommunebudsjettet for 2011.

Andre møter:
30-31.01 Årsmøte Troms Venstre
26.04 Orientering om Nasjonalt Kompetansesenter for helikopter i regional næringskonferanse
RUP, Tromsø.
27.04 Møte med Fylkesordfører, Næringsetaten i fylket og ordfører i Målselv om Nasjonalt
Kompetansesenter for helikopter lagt til Bardufoss, i regi av Målselv Høyre, Målselv
Venstre og Næringshagen i Målselv.
08-09.05 Lokal politisk nettverk, Tromsø.
16.06 Møte om stillingsbeskrivelse for rådmannen.
27-28.11 Lokal politisk nettverk, Tromsø.
20.12 Fastsettelse av rådmannens lønn og godtgjørelse for ordfører.

Besøk:
18.06 Nestleder Olav Elvestuen, vedrørende nasjonalt kompetansesenter for helikopter.

Styremøter/gruppemøter

Alle styremøtene har vært åpne møter og har vært kombinert med gruppemøter, hvor saker til kommunestyret har blitt diskutert, sammen med aktuelle media oppslag.

I alle saker har vi forsøkt å argumentere for størst mulig åpenhet, en målrettet og kostnadseffektiv tjeneste produksjon, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler.

I den åpne konflikten mellom ordfører og rådmann har vi før ordfører uten forvarsel uttrykte mistillit til rådmannen, påpekt manglende styringsdokumenter som regulerer forholdene mellom kommunestyre, ordfører og rådmann.

Det har vært fokus på Bardufoss flystasjon som hovedbase for Forsvarets helikopterstruktur, hvor ordførerens strategi ikke har vært sammenfallende med Målselv Venstre sitt syn. Vi har ønsket en åpen debatt med et regionalt og nasjonalt engasjement ut fra Stortingets vedtak og Forsvarsdepartementets åpne dokumenter og styring. Ordfører og Målselv Venstre nærmer seg hverandre i dette arbeidet.

Styrearbeidet har vært rettet mot politiske saker og synliggjøring av Målselv Venstre, medlemsverving har ikke fått ønsket fokus.

Gruppeleder gir en utfyllende politisk orientering til årsmøtet.

Regnskap/finanser:

Regnskapet viser en beholdning på kr. 7 725, det antas at vi vil ha ca. kr. 16 000 til bruk i valgkampen.

Medlemsutvikling:

Betalende medlemmer 31/12 -2009 = 25

Registrerte medlemmer 31/12 – 2010 = 38
Betalende medlemmer 31/12 – 2010 = 22

Kontingent

Medlemskontingenten har for 2010 vært kr. 325, hvor kr 150 går til Venstre sentralt, kr. 75 går til Troms Venstre og kr. 100 går til Målselv Venstre. Leder vil fremme eget forslag om å høyne kontingenten.

For styret

Rolf Austgard
Leder Målselv Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**