-” Ny kurs for Notodden” blir mitt valgspråk, sier Notodden Venstres ordførerkandidat Torgeir Fossli etter nominasjonsmøtet tirsdag kveld

– Å bli mer attraktiv for folk og ikke minst næring, krever en større imøtekommenhet og fleksibilitet fra kommunens og politikernes side enn det som er tilfelle i dag. Notodden må fremstå som en moderne kommune i takt med tiden og det krever et større Venstre med mer innflytelse, fortsetter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Notodden Venstres liste foran høstens kommunevalg preges av solid erfaring og ny kompetanse. På de 4 første plassene finner vi foruten Fossli på første plass, Gunnbjørg Fisketjøn, Jørund Krosshus og Truls Ekeberg.

 Nominasjonsmøte 2011

Nominasjonsmøte 2011

(På bildet fra venstre: Per Johs Simones, Herborg Smedstad, Truls Ekeberg, Gunnbjørg Fisketjøn, Jørund C. Krosshus og Torgeir Fossli.
Foran: Jon Eivind Svagård)

Torgeir Fossli har ledet Venstre siden 2000, og er i dag også fylkesleder og Landsstyremedlem. Han har vært kommunestyremedlem siden 1999 og er nestleder i Teknisk Hovedutvalg.
Gunnbjørg Fisketjøn er ny på kumulert plass og bringer med seg kompetanse innenfor helse- og sosialområdet. Hun er utdannet spesialsykepleier og arbeider til daglig i spesialisthelsetjenesten.
Jørund Krosshus er kommunestyrerepresentant og nestleder i Oppvekstutvalget. I forrige periode var han nestleder i Teknisk hovedutvalg. Han har videre sittet i styret i Notodden Venstre siden 2002, jobber i Ungt Entreprenørskap og har stor kompetanse innen bedriftsetablering og næringsliv.
Truls Ekeberg var mangeårig leder og kommunestyrerepresentant for Venstre på 90-tallet. Han er nå tilbake og bringer med seg historisk kunnskap og kontinuitet inn i Notoddenpolitikken.

Ellers består listen av 35 navn med en overvekt av kvinner. Det er spesielt hyggelig at listen inneholder mange kvinner i 30-årene. Dette er en gruppe det har vært nasjonal oppmerksomhet rundt, da de er en ettertraktet, men svært vanskelig gruppe å rekruttere til politisk og ledende arbeid.

Listen favner ellers bredt i erfaring, alder og kompetanse og er grunnlaget for Venstres satsing på det lokale selvstyret og vilje til å ta ansvar for å videreutvikle Notoddensamfunnet.

Notodden Venstre har ambisjon om å doble sin oppslutning ved høstens valg og mener at Notoddens befolkning nå er klare for å bryte med et Arbeiderpartistyre som har forvitret etter 100 år med total dominans.

Her følger hele listen:

1 TORGEIR FOSSLI
2 GUNNBJØRG FISKETJØN
3 JØRUND CRONBLAD KROSSHUS
4 TRULS EKEBERG

5 HERBORG SMEDSTAD
6 PER JOHS. SIMONES
7 JON EIVIND SVAGÅRD
8 ANETTE DALEN PEDERSEN
9 TRON SVAGÅRD
10 RUNA SCHIA
11 ANITA AMUNDSEN SVAGÅRD
12 GUNNAR HORDVEI
13 ANNE MARI MORK SLETTA
14 ARVE EKEBERG
15 MAY HANNE FRØMYHR HOGNESTAD
16 EVERT M. OLSEN
17 MERETE FOSSMO NESHOLEN
18 LEIF TORSTEN CHRISTER DUBREFJORD
19 MARIANNE NEDLER TINNES
20 SIGNE HORDVEI
21 ALI REZA NOURI
22 LIV MARIT HILLESTAD
23 GISLE GRIMELAND
24 RANDI KISE
25 FINN SMEDSTAD
26 KARI HAGLAND
27 MARIT HILD BEHRNS
28 HALVARD VESETH
29 BERIT KVISLI
30 ANNE TURI GRIMELAND
31 ARNE VAA
32 GRETA HEKNEBY
33 KRISTI VESETH
34 SVEIN HAUGE

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**