Styret i Bergen Venstre 2012

Her er styret i Bergen Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Organisasjon
Handlingsplan for 2012
Vedtekter

Styresaker
Driftsstyremøter våren 2012: 7. mars, 30. april og 5. juni.
Hovedstyremøter våren 2012: 13. mars og 22. mai.
Referat: 5.1. (ikke endelig), 31.1 (ikke endelig).

Kontakt styret: [email protected]

Leder:
Grete Line Simonsen, tlf 99 36 46 82

1. nestleder:
Per-Arne Larsen, tlf 99 64 22 62
(Erlend Sand til 25.9.2012)

2. nestleder:
Stian Skår Ludvigsen, tlf 41 32 27 34

Kasserer:
Siri Kristoffersen

Informasjons- og opplæringsansvarlig:
Anton Engen

Styremedlemmer:
Erling Birkeland
Tore Fredriksen

Varamedlemmer:
1. Bjørn-Anders Hind
2. Siw Bergesen
3. Anne Kjos Veim
4. Jo Lerheim

Informasjons og opplæringsutvalg 2012
Leder: Anton Engen
Medlem: Julie Kristoffersen
Medlem: Jo Lerheim

I tillegg møter ledere eller representanter for bydelslagene.

Arna Venstre:
Kjell-Andrè Johannessen

Bergenhus Venstre:
Tallak Rundholt

Laksevåg Venstre:
Trond Wathne Tveiten

Fana og Ytrebygda Venstre:
Julia Kristoffersen

Årstad Venstre:
Anders Skoglund

Åsane Venstre:
Øystein Brekke

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**