Bodø Venstres kandidater

Venstre kommunevalgliste for 2011 består av 39 kandidater, hvor kun øverste kumuleres. Det er 21 kvinner og 18 menn. 23 kandidater (59%) har ikke tidligere stått på liste for Bodø Venstre. Snittalderen er 45,92 år og alderspennet går fra 18 år til 80 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Valgrpgrammet 2011-2015

Bodø Venstre gjennomførte nominasjonsmøtet 25.januar 2010. En milepæl er nådd ved at man ved årets valg for første gang på lenge stiller med en full liste (like mange navn som i bystyret). Ved å bare kumulere toppkandidaten gir Bodø Venstre sine velgere stor mulighet til å påvirke den endelige sammensetting av Venstres bystyregruppe.

Nominasjonsmøtet valgte og rangerte følgende kandidater:
1 Terje Cruickshank

Terje Cruickshank

Foto: Terje Cruickshank

1 Terje Cruickshank
2 Eli Skintveit
3 Odd Arne Klefstad
4 Ida Gudding Johnsen
5 Alexander Kolberg
6 Marit Brochmann
7 Jostein Toftebakk
8 Elise Viksaas
9 Turid Høyersten Holm
10 Per Oluf Dalhaug

Valg 2011

Foto: valg.no


11 Majken Paulsen
12 Trond Danielsen
13 Ellen Kjellmo
14 Håvard Olafsen
15 Rosélyn Riley
16 Asbjørn Røiseland
17 Vibeke Linn Engmo
18 Kjetil Ove Småge
19 Silja Annikki Ruud
20 Håkon Knapplund
21 Karoline Skogmo
22 Arne Ludvig Faaren
23 Anne Sofie Hole
24 Ernst Frantzen
25 Elisabeth Nilssen
26 Viggo Johan Estensen
27 Monica Akseth Eggesvik
28 Bjørg Helene Jensen
29 Trine Helen Karlsen
30 Line Grepperud Olsen
31 Frank Strand
32 Berit Midtun
33 Trond Wiggo Anderssen
34 Geir Tømmerberg
35 Vibeke Wensell
36 Bjørn Håvard Stamnes
37 Rigmor Jarnæs
38 Konrad Grongstad
39 Wiveca N Wilhelmsen-Holm

Venstre_i_sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**