Frivillig i valgkampen?

Har du lyst til å gjøre en jobb for Fredrikstad Venstre i valgkampen? Her finner du en oversikt over hvordan du kan bidra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Valgkampen
Valgkampen deles som regel inn i to deler: den korte og den lange. Den korte finner sted når sommerferien er slutt i valgåret, fra august og frem til valgdagen. Denne perioden er selvsagt stappfull av valgkampaktiviteter. Den lange valgkampen varer strengt tatt hele tiden, men i denne sammenhengen varer den fra vårt årsmøte i januar 2011 og frem til den korte starter.

Styret i Fredrikstad Venstre har satt ned et valgkamputvalg som ledes av Per E. Braseth-Ellingsen. Utvalget skal foreslå til styret en plan for den lange og den korte valgkampen innen 1. mars 2011.

Du er velkommen til å bidra med dine innspill til valgkampforberedelsene på [email protected]

Frivillige oppgaver
Her følger en oversikt over hva vi trenger hjelp til i valgkampen. Det vil gå ut påmeldingsskjema til alle medlemmer om ikke alt for lenge.

•Stå på stand
•Levere valgmateriell i postkasser (postkasseaksjoner)
•Løpeseddelaksjoner ved kollektivknutepunkt
•Gå dør-til-dør og levere ut valgmateriell
•Være listebærer utenfor valglokalene på valgdagen
•Henge opp plakater
•Være valgkretsansvarlig, med ansvaret for postkasseaksjoner, dør-til-dør og listebæring i én valgkrets
•Forhåndsskrive leserinnlegg og pressemeldinger
•Bidra med økonomiske midler til valgkampen
•Oppdatere sosiale medier (Blogg, Facebook og Twitter) på vegne av Fredrikstad Venstre

Send en e-post til [email protected] om du allerede nå vil melde deg som frivillig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**