Tillitsfolk og folkevalde

Det var få endringar i styresamansetjinga for 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Styret i Gol Venstre 2011

Leiar: Helge Feet, tlf 32075505 mob 92099429
e-post: [email protected]

Nestleiar: Vlasta Sundmoen, tlf 32075931 mob 99317065
e-post: [email protected]

Sekretær: Gunhild Sørum, tlf 32074245 mob 97181627
e-post: [email protected]

Kasserar:Hallvor Lilleslett tlf 32074842 mob 95929672
e-post: [email protected]

Styremedlem: Mildrid Nesheim, (leiar) tlf 32075347 mob 901 31 572
e-post: [email protected]

Folkevalde:
Kommunestyret:
1.Hallvor Lilleslett tlf 32074842 mob 95929672
e-post: [email protected]
2.Helge Feet, tlf 32075505 mob 92099429
e-post: [email protected]
3.Vlasta Sundmoen, tlf 32075931 mob 99317065
e-post: [email protected]
Vara:
1.Ingebjørg By Teigen
2.Jan Kattenberg
3.John Henning Johannessen

Kontrollutvalet:
Mildrid Nesheim, (leiar) tlf 32075347 mob 901 31 572
e-post: [email protected]

Administrasjonsutval og formannskap:
Hallvor Lilleslett tlf 32074842 mob 95929672
e-post: [email protected]

Utval for Kultur og Levekår:
Vlasta Sundmoen, tlf 32075931 mob 99317065
e-post: [email protected]
1.Vara:Jan Kattenberg

Utval for natur og næring:
Helge Feet, tlf 23075505 mob 92099429
e-post: [email protected]
1.vara:Ingebjørg By Teigen

Hallingtinget:
Hallvor Lilleslett tlf 32074842 mob 95929672
e-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**