Klimatroverdigheten kan opprettholdes med satsing på Kårstø

-Dersom Norge skal beholde sin klimatroverdighet må regjeringen fatte investeringsbeslutning om CO2-fangst og lagring, sier Venstres Helge Solum Larsen. Regjeringen nøler videre om Mongstad, mens Venstre peker på Kårstø. Solum Larsen reagerer også kraftig på at næringsminister Giske ikke har meninger om det som skjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Thor Erik Skarpen

-Det er helt utrolig at ikke næringsministeren ser at CO2 fangst og lagring vil være blant de viktigste grep for vestlandet og norsk petroleumsnærings troverdighet. Dette viser dessverre at Arbeiderpartiet ikke ser sammenhengen mellom å satse på næring og å satse på miljø, sier Solum Larsen. Næringsminister Giske ville ikke kommentere de siste dagers usikkerhet rundt det prestisjetunge månelandingsprosjektet på Mongstad, og la i følge Stavanger Aftenblad ansvaret over på olje- og energiministeren, her >>

Gassco og Gassnova har kartlagt muligheten for en integrasjon mellom gasskraftverket og gassprosesseringsanlegget på Kårstø. En integrasjonsløsning vil kunne bidra til å redusere de samlede utslippene på Kårstø.
-Denne kartleggingen må nå danne grunnlaget for en rask investeringsbeslutning om å satse på Kårstø, sier Solum Larsen. -Det vil utløse krefter som vil satse industrielt og miljømessig riktig, det virker det ikke som Statoil har interesse av, men det er det heldigvis andre som ser, sier Solum Larsen. Venstre er fast bestemt på å støtte den industrielle utviklingen på Haugalandet. Se Venstres argumentasjon for CO2-fangst på Kårstø her >>

Mongstad, gasskraft, oljeraffineri

Foto: Flickr

-Hovedproblemet på Mongstad er at regjeringen har gitt Statoil blankofullmakt til å styre dette prosjektet. Det er grunn til å spørre seg om Statoil nå bruker staten som sin private pengebinge. En prislapp på flere milliarder før man i det hele tatt har stukket spaden i jorda styrker dette inntrykket.
Venstre mener regjeringens begrunnelse for å utsette Mongstad allerede begynner å slå sprekker. Både fagmiljøer og leverandører, samt statens eget forurensingstilsyn KLIF, mener regjeringen er på tynn is.

Høyre og Frp har foreslått å flytte månelandingen til midt-Norge. -Helt menigsløst og egentlig et brudd med klimaforliket, noe Høyre burde forstå, sier Solum Larsen. -Vi skal ikke bygge nye gasskraftverk med enorme punktutslipp, vi skal rense de som allerede er bygget. Og på Haugalandet kan vi når vi velger Kårstø som senter for norsk CO2-fangst i tillegg utløse mye annen positiv industrisatsing. Det er rart at ikke engasjementet for dette er til stede hos andre partier i Rogaland, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**