Næringspolitisk kommunalt initiativ nå!

I forbindelse med mulig overtakelse av Skjerva leir fra forsvaret mener Vefsn Venstre at hele eller deler av området vil passe ypperlig til Næringsutviklingspark for gründere og innovatører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi ser for oss ett samarbeid mellom kommune, MON og gründere på ett mye bedre og bredere nivå enn dagens. Derfor vil det være viktig at tilbudet også får lav inngangsterskel med forskjellige ordninger.
Mediebildet i det siste kan gi inntrykk av at kommunen og MON ikke oppfattes som den beste på å være tilrettelegger for gründere. Nyetablerere kan komme i gang med nye spennende prosjekter, som det faktisk kan bli til arbeidsplasser av for Helgelendinger. Dette har kommunen nå en gyllen mulighet for å hjelpe til å gjøre noe med i form av ett ’Skjerva næringsutviklingspark’.
Vi bør også få en vridning vekk fra kun å støtte opp om tradisjonell industri og også støtte opp om vekstnæringer blant annen innen informasjon og kommunikasjons teknologi (IKT). Kompetansenæringer som dette vil kunne skape kunnskapsmiljø i kommunen og fange oppmerksomhet fra ungdom som har flyttet fra distriktet for å utdanne seg.
Vefsn Venstre ønsker at kommunen nå bør satse på vekst ved å støtte opp om positiv næringsutvikling innen områder som samtidig vil skaffe kommunen nye kompetansemiljøer og bli en attraktiv kommune å flytte tilbake til for ungdom med visjoner og ønske om å skape.

Anders N. Jacobsen

Nestleder Vefsn Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**