Byutvikling på rutebiltomta

Når viktige samfunnsoppgaver overlates til private investorer, er det viktig at de offentlige myndighetene beholder styring og kontroll, og opptrer ryddig, konsekvent og prinsippfast, skriver Mandal Venstres førstekandidat Stein Inge Dahn i dette innlegget som ble trykket i Lindesnes Avis 11. mars 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gammel graut om rutebiltomta

Mandal kommune må ikke være servil overfor private utbyggere som ikke følger opp bystyrets

Mandal Rutebilstasjon rives

Foto: Stein Inge Dahn

politikk. Samtidig er det viktig å sørge for at investorer finner det attraktivt å satse på byutvikling i sentrum. Det gjør vi ikke ved å fremstå som nikkedukker.

I det siste har mange etterlyst hva som skjer med "rutebilstasjonen som forsvant". I en tid da andre byer satser på moderne kollektivterminaler, har Mandal gått motsatt veg. Tilbudet for bussreisende er nå under en hver kritikk. Byens busstasjon er solgt til eierne av Amfi-senteret. Disse investorene har åpenbart helt andre hensikter enn å følge opp forutsetningene som samtlige av Mandals politikere la til grunn da de gav fra seg ansvaret for å utvikle rutebiltomta — selve indrefiléen i Mandals handelssentrum.

På denne bakgrunn var det med stor interesse jeg tok fatt på å lese det første leserinnlegget til vår nye rådmann i Lindesnes avis 5. mars. Her forventet jeg signaler om hvilke grep kommunen vil ta for å sørge for at bystyrets intensjoner om byutvikling vil bli fulgt opp. Men jeg ble veldig skuffet, jo mer jeg leste i det lange innlegget. For dette var kun gammel graut. Det eneste rådmannen har

Grønn buss

prestert da han for første gang skulle skrive en orientering til Mandals borgere gjennom leserbrev i lokalavisa, var "klipp og lim" fra en tidligere godt kjent orientering til bystyret som hans forgjenger forfattet i april i fjor. Kjære rådmann: Vi er ikke interessert i gammelt nytt! Gjennom flere store reportasjer for et år siden er vi godt kjent med hvem som deltok på hvilke møter, og skrev under de forskjellige dokumentene. Tidligere ansvarlige toppolitiker har lagt seg flat i full offentlighet og bekjent sin brøde. Nå ønsker vi å vite hvordan kommunen skal utvikle byen i fremtiden!

Mandal Venstre mener at samfunnet er avhengig av private interessenter som ser seg tjent med å investere for å utvikle kommunen vår. Vi tror på kreativiteten som følger av privat initiativ og gründervirksomhet. Men vi mener også at når vi skal overlate viktige samfunnsoppgaver til private investorer, så betinger det at de offentlige myndighetene beholder styring og kontroll, og opptrer ryddig, konsekvent og prinsippfast.

Olav Thon er Norges mest vellykkede og profesjonelle eiendomsutvikler. Han ynder å la seg avbilde med en rød nisselue trukket godt nedover ørene. Dette bildet bør Mandal kommune ikke la seg

Stein Inge Dahn

villede av. Kjøperne av rutebiltomta har åpenbart ikke fulgt opp forutsetningene som de godt visste lå til grunn for overdragelsen. Mandal kommune har stor makt som reguleringsmyndighet. Den makten bør kommunen nå ta i bruk.

Stein Inge Dahn
førstekandidat Mandal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**