Trist DLD standpunkt fra Høyre

-Jeg hadde aldri forestillt meg at Høyre kunne finne på å gå inn i samtaler med Ap om datalagringsdirektivet, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen. -Høyre går med dette over en grense. Direktivet bryter grunnleggende med prinsippet om at du ikke skal overvåkes dersom du ikke har gjort noe ulovlig og speilvender hvordan rettstaten skal se ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge solum Larsen hadde en god og ideologisk viktig innledning til debatt. Programmet ellers var pr

Foto: Anne Jorid Gullbrekken

-Jeg hadde i forhold til dette, ingen forventninger til Ap, de har dessverre en historie basert på å tillate overvåkning av befolkningen, men jeg trodde mer om Høyre. Dette som nå skjer er særdeles alvorlig og helt i strid med det samfunnssynet jeg trodde Høyre sto for. -Høyre har brukt visjonen "Politikkens hovedoppgave er å sikre enkeltmenneskets grunnleggende frihet, ikke å begrense den" for å forklare sin politikk. Dette kan de nå bare skrive om, sier Solum Larsen. -Disse ordene lever ikke Bent Høie og Høyre opp til, sier han. -Jeg trodde Høyre i Rogaland var liberale i spørsmål som handler om indivitets rettigheter. Borgerne skal eie staten, ikke omvendt, sier han.

Mens striden raser i Høyre, merker Venstre pågang fra interesserte og flere nyinnmeldinger. -Jeg følger innmeldingene som gjøres over nett, og det var en tydelig innmeldingsboom, fra onsdag kveld da Høyre kunngjorde at de tilsidesatte personvernet, sier Solum Larsen. Han tror saken vil forsterke den utviklingen Venstre har sett over lenger tid, ved at mennesker med liberale verdier nå slutter opp om Venstre. -Også på twitter og FB er det mange oppmunterende tilrop til oss nå, sier Solum Larsen.

-Høyre har ikke tatt hensyn til noen av de kritiske merknadene som kom i Stortingshøringen om direktivet, sier Solum Larsen. De har tilsidesatt alle faglige råd om personvernet og de har sett helt vekk fra næringslivets holdninger som også har advart kraftig mot direktivet. Hele IKT-miljøet i Norge har uttalt seg negativt om det Høyre nå ønsker å gjennomføre. Det har også et overveldende flertall av uavhengige, sivile faginstanser innenfor jus og teknologi.

 Høyre datalagringsdirektiv dld DLD datalagring personvern

Foto: fra Høyres nettsider

-Stortinget skal etter Høyres plan vedta direktivet saken 5. april. Samtidig vet vi at EUs egen evaluering av datalagringsdirektivet kommer i midten av april. Dermed vil Høyre vedta en sak som ikke engang er tilstrekkelig opplyst, sier Solum Larsen.
Det er sterke krefter i EU som arbeider mot DLD. EUs kommissær for justis og fundamentale rettigheter, Viviane Reding og Tysklands justisminister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sier at EUs datalagringsdirektiv var et feilgrep, og må erstattes med saksrelatert og målrettet bevissikring. Leutheusser-Schnarrenberger representerer FDP, som er Venstres søsterparti i Tyskland. En samlet liberal bevegelse over hele Europa har avvist direktivet.

—Høyre har gjort et verdivalg og kan ikke lenger kalle seg et liberaltkonservativt parti dersom det sørger for implementering av DLD. Liberal er et hedersord forbeholdt de som faktisk bryr seg om individets frihet. Høyre er alltid velkommen tilbake til oss i denne klubben, men denne beslutningen fra Høyre kan ikke omtales som annet enn trist og stokk konservativ, konkluderer Solum Larsen.

Venstre har gitt Høyre tilbud om å delta i et nasjonalt kompromiss som sikrer personvernet samtidig som kriminalitet kan bekjempes mer effektivt enn med DLD. Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**