Hjelpemidler til dyslektikere

Venstre vil ha bedre fordeling av pc-er på skolene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Pc, data, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Halden kommune har tatt ansvar og gir nå PCer til elever med behov. Dette ert fint håndslag for å kompensere for regjeringens avlysning av dette tilbudet.
– Disse Pc-ene blir tatt fra den enkeltes skole samlede kvote med hjelpemidler. Dette slår uheldig ut, spesielt for barneskolene, sier Mona Johnsen, leder i Halden Venstre
I Venstres alternative budsjett ble hjelpemidler til elever prioritet som egen post. Flertallet valgte en annen prioritering, men uten å gjøre dette tydelig i sitt budsjettforslag.
For å unngå de verste skjevhetene foreslår Venstre at kommunen i første omgang setter av en egen kvote PC-er til elever med spesielle behov, før bevilgningene fordeles på den enkelte skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**