Venstre fremmer forslag om høring i kommunestyret

Bakgrunnen for forslaget er å prøve å få all informasjon i “Bakkebøsaken” fram på en saklig måte. Også Kåre Hansen(H) og Inghild Vanglo (AP) lurte på om all informasjon var lagt fram i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre ville med sitt forslag i kommmunestyret prøve å få belyst alle sider av denne saken og var tydelig på at det endelige ansvaret for driften på Bakkebø gård ligger hos Kommunestyret. Det er kommunestyret som til slutt må ta de nødvendige grep hvis det oppstår saker som ikke håndteres riktig. Reglementet for politiske utvalg i kommunen åpner for muligheten for høring men denne muligheten har aldri blitt brukt. I “Bakkebø” saken får rådmannen i kommunen skylden for flere forhold knyttet til økonomi.Tor-Inge Rake – forslagstilleren til høringen tror at forslaget kan gjøre alt all informasjon kommer for en dag og at ansvaret blir plassert der det hører hjemme. Rake tviler på at det politiske systemet i kommunen i denne saken har fungert godt nok og at det trolig blir feil å gi bare rådmannen skylden. I avstemming i saken fikk Venstre kun to stemmer og dermed falt muligheten til å få kartlagt alle sider ved “Bakkebø” saken i denne omgang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**