Møte om valgkampprogrammet 23. mars

Styret inviterer alle medlemmene i Røyken Venstre til et møte om valgkampprogrammet vårt onsdag den 23. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Valg 2011

Foto: valg.no

Alle medlemmene i lokallaget har fått tilsendt utkast til valgprogram. Møtet til uka gir medlemmene mulighet til å komme med innspill og kommentarer til programutkastet. Etter dette møtet skal styret gå i gang med å renskrive og ferdigstille programmet vårt.

Styret håper at så mange medlemmer som mulig har anledning til å delta på møtet. Jo flere som kommer med innspill til programmet, desto bedre blir resultatet.

Møtet finner sted onsdag 23. mars kl. 19:00 på Røyken rådhus.

Om du ikke har mulighet til å delta, må du gjerne sende innspill og kommentarer skriftlig. Send dem til [email protected], helst før 23. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**