Næringspolitikk for framtida

Pål Farstad har skrevet en kronikk i Tidens Krav som sto på trykk 17.03.11. Farstad skriver at Norge må være best på kunnskap, forskning og nyskaping for å sikre framtidig verdiskaping og velferd. Videre skriver han at Kristiansund Venstre vil jobbe for at Kristiansund skal være en motor for samhandling og nyskaping på hele Nordmøre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Her er hele kronikken gjengitt:

Næringspolitikk for framtida

Pål

Foto: RH

Norge må være best på kunnskap, forskning og nyskaping for å sikre framtidig verdiskaping og velferd. Det betyr at vi må ha en målrettet satsing på utdanning, forskning og et miljøbevisst næringsliv. Slik vil Venstre møte utfordringene på landsbasis og slik vil Venstre utnytte mulighetene lokalt.

Kristiansund Venstre vil jobbe for at Kristiansund skal være en motor for samhandling og nyskaping på hele Nordmøre. I dette bildet må Kristiansund kommune ha et tett og konstruktivt samarbeid med Kom vekst, Bølgenmiljøet, Nordmøre Næringsråd og de andre kommunene, næringsforeningene og utviklingsaktørene mellom Aukra og Aure.

For å få dette til er det vår jobb å skape et godt næringsklima i byen og regionen, spesielt for nye vekstbedrifter. Dette er avgjørende for å sikre flest mulig arbeid, og for å sikre inntekter til et bedre velferdstilbud.

Kristiansund Venstre har mye på hjerte for å sikre byen og regionen en positiv utvikling. Her vil jeg trekke fram fire forhold som er viktig for Kristiansund:

Teamleder

Foto: freedigitalphotos.net

Etablering av flere kunnskapsbedrifter på tuftene av en stolt industrihistorie.
Utnytte potensialet som ligger i byens og regionens energimiljø.
Utnytte potensialet som ligger i kultur- og reiselivsnæringen i byen og regionen.
Utvikle utdannings- og kompetansemiljøene i byen.

Kristiansund har en stolt industrihistorie som fortsatt gjør seg gjeldende gjennom blant annet olje- og gassindustrien og næringsmiddelindustrien. Med utgangspunkt i disse miljøene må byen utvikle nye industri- og kunnskapsmiljøer som har vekstpotensial, og som er bærekraftige. Samarbeid med Averøy om areal og kompetanse bør stå sentralt.

Et dynamisk næringsliv og samfunn trenger både arbeidsskapere og arbeidstakere. Kristiansund Venstre ønsker spesielt å skape en enklere hverdag for småbedriftseiere, og legge til rette for at flere kan skape og utvikle nye bedrifter. Ikke minst er vi opptatt av foretak som er nyskapende innen miljøteknologi. Clean Power er en slik bedrift i Kristiansund. Clean Power arbeider med kommersialisering av miljøvennlig teknologi innen vannkraft. Bedriften har inngått kontrakt med Statkraft Energi, og har ambisjoner om å utvikle seg videre innen fornybar energi. Dette er eksempel på virksomhet som Venstre vil ha opp og fram.

Kristiansund ligger midt i energiaksen Nyhamna — Tjeldbergodden. Kristiansund Venstre vil at Kristiansund skal bli et senter for miljøteknologi og fornybar energi. Vi har et meget oppegående energinæringsliv som kan være drivkraft i en slik satsing sammen med kommunene på denne aksen. I dette bildet bør også ressurs-/miljøsentrene i Tingvoll og Smøla trekkes inn.

Kristiansund og omegn har bunn solide tradisjoner på kultursida. Det gjelder hele kulturfeltet. Dyktige aktører, utøvere og arrangører, amatører og profesjonelle, bidrar til at fastboende og tilreisende har gode kulturtilbud å velge mellom gjennom hele året. Det hele topper seg i festuker og festivaler, der vi er et attraktivt reisemål. Men vi kan ikke stoppe med slik vi har det. For å utvikle dette videre, og ikke minst for å styrke bolysten i og rundt byen, må opera- og kulturhuset på plass. Bygg og drift av et slikt hus, og en slik dynamo, er et økonomisk stort løft. Dette løftet vil vi tjene på i kampen flere tilreisende, og for å få de riktige hodene og hendene til de nye kompetanseintensive framtidsnæringene. God kulturpolitikk er god næringspolitikk.

Kristiansund Venstre vil hegne om de utdanningstilbud som Atlanten videregående skole og Kristiansund videregående skole tilbyr. Vi vil også bidra til at fagskolen vår styrkes. Det har vi tidligere vist vilje og evne til, og det vil vi fortsette å vise vilje og evne til. For rekruttering til så vel næringslivet som det offentlige, har vi et særlig ansvar for å bygge opp under disse tilbudene. I samme bilde må vi også være oppmerksom på den betydning fagmiljøene på skolene har for næringsutvikling.

Vi har ikke høyskole i Kristiansund, men vi har Høyskolesenteret. I påvente av Høyskolen i Møre og Romsdal avd. Kristiansund, eller Møreuniversitet avd. Kristiansund, må både kommune og øvrige aktører gjøre det vi kan for å sikre driften av høyskolesenteret. Miljøet rundt høyskolesenteret og Møreforsking i Kristiansund er gull verd for å tiltrekke kompetansearbeidskraft til vårt område.

I tillegg til utvikling av utdanning og forskning i byen, er det et mål for oss at Innovasjon Norge etablerer seg i Kristiansund. Vi ligger for langt unna det virkemiddelapparat og kompetansebidrag som Innovasjon Norge representerer, og Innovasjon Norge er for langt unna oss.

Om et halvt år skal det velges nytt bystyre i Kristiansund. Venstre vil være garantisten for en inkluderende næringspolitikk. Vi tar innover oss den betydning kultur, utdanning, kompetansemiljø, opplevelser, miljø, ny energi og samarbeid med nabokommuner har for næringspolitikken.

Pål Farstad
leder Kristiansund Venstre og 2. kandidat til bystyrevalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**