Skolepolitikk og næringspolitikk på dagsorden

Lokalpolitisk nettverk ble avholdt i Kristiansund helga 19. og 20.mars. Temaer var skolepolitikk og næringspolitikk. God deltagelse av medlemmer fra hele Møre og Romsdal. Lærerens betydning for gode resultater i skolen ble viet mye plass i lørdagens seanse. Søndag sto næringspolitikk på dagsorden. Fra Kristiansund Venstre møtte Odd Williamsen og Toivo Brennløkken. Ragnhild Helseth deltok i regi av fylkesstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Næringspolitikk LPN I

Foto: RH

Frihet, maktspredning, entrepenørskap og småbedrifter var utgangspunktet i innledning til næringspolitikk.

Verdier Venstre LPN

Foto: RH

Verdier for Venstre sin politikk: Framtidsrettet, nytenkende, ansvarlig, liberal, inkluderende, tolerant, rettferdig.

En aktiv forsmaling begge dager tok del i diskusjonene. Det var gruppearbeid og fremlegging i plenum. Innledere var Kjartan Almenning, Lars Peder Nordbakken og Thomas Havro Hansen, alle fra Venstre sin hovedorganisasjon, VHO.

Bruk av medier, både tradisjonelle og sosiale medier sto på dagsorden .

I konkurransen om beste medieoppslag siden forrige LPS, ble Ålesund Venstre vinner.

Middag LPN

Foto: RH

Venstre-Quiz

Foto: RH

Middag lørdag kveld med god mat, hygge og Venstre-Quiz.

Musikalsk innslag med tangomusikk spilt av duo på henholdsvis cello og gitar. Veldig god respons fra middagsgjestene til dyktige musikere!

Fylkesstyret 18.03.11

Foto: RH

Fylkesstyret tyvstartet helgesamlingen med styremøte hjemme hos Ragnhild fredag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**