Styremøte i Namsos Venstre 16. mars 2011

Sted: Hos Inger Therese i Sjøgata 8

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Saker som ble behandlet:
1. Hvordan er “ståa” med valglista?
2. Venstreskole for de øverste kandidatene?
3. Miljøpris til hvem?
4. Valgkampåpning, når og hvor?
5. Programarbeid
6. Samling på Hende Gård
7. Mail fra Andre.
8. Innkjøp av valgmateriale
9 Diverse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**