Venstre er borgerlig garantist for fylkesscenen i Fredrikstad

Østfold og Fredrikstad Venstre er skuffet over Høyre og FrP i fylkestinget. De sa nei til fylkesscene på Værste. Partiene svikter kulturlivet i Østfold, og går i mot sine egne lokallag i Fredrikstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sindre W. Mork

Fylkesscenen vil bli et løft for kulturlivet i hele Østfold, og kan bli et fyrtårn for kunstnere og kulturarbeidere som virkelig vil noe i fylket. Når scenen nå er vedtatt, burde H og FrP slå følge med Venstre og legge til rette for innholdet i fylkesscenen. Det kan de gjøre ved å sikre gode rammebetingelser for kulturarbeidere i fylket som kan bidra til å fylle scenen.

Det kan ikke være slik at ambisiøse kunstnere og kulturarbeidere i Østfold må dra til Oslo eller utlandet for å få utløp for sine ambisjoner på kulturfeltet. Vi trenger en fylkesscene som kan drive utviklingen av kulturtilbudet i Østfold framover, og som vil bli et knutepunkt for hele Østfold.

Venstre mener en fylkesscene ikke trenger å gå på bekostning av resten av Østfold-kulturen. Venstre vil fortsatt støtte andre kulturhus i fylket, slik at fylkesscenen blir en reell styrking av hele Østfoldkulturen. En fylkesscene vil generere frivillig kulturaktivitet rundt institusjonen, og Venstre ønsker at kultursamarbeid fra hele fylket skal fylle scenen. Når bygget er et spleiselag med en moderat prislapp, er vi sikker på at dette blir et kulturelt overskuddsprosjekt for Østfold og Nedre Glomma som helhet.

Per- Elling Braseth Ellingsen

Venstre er ikke overrasket over at FrP er et kulturfiendtlig parti, men er skuffet over Høyres standpunkt. FrP har aldri skjønt verdien kulturen har, og bidrar med sitt standpunkt til å skape splittelse i et fylke som allerede sliter med å stå samlet om regional utvikling. Høyre skuffer og viser at de ikke er til å stole på i kulturpolitikken. Borgerlige velgere som bryr seg om kulturlivet bør legge
merke til dette.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder og 2. kandidat
Østfold Venstre

Per E Braseth-Ellingsen
Leder og 3. kandidat
Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**