Støtter opprettelse av marine verneområder i Tvedestrand

Kommunestyremedlemmene fikk tirsdag informasjon om prosjektet “Aktiv forvaltning av marine naturverdier i kystsonen” av forskere fra Flødevigen. Det ble presentert forslag til mulige verneområder innerst i fjorden og utenfor kysten. Venstre ønsker prosjektet velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Hummerfangst 1972

Torsk og hummer er de mest populære artene for fritidsfiskerne i Tvedestrand. Det er tatt speseilt hensyn til disse i forslagene til verne- og forvaltningsområder forskerne kommer med. Hensikten er å verne verdifulle yngleområder. Samtidig er det tatt mange hensyn til brukere for å unngå de største konfliktene.
Indre fjord, ut til Bjørnevikhalsen, samt Sagesundfjorden, er foreslått som habitatområder. Det betyr at det skal være lov å fiske med håndsnøre, men ikke med fastsittende redskap. Isfiskerne skal med andre ord få lov å fortsette som før. Området imellom disse, fra Bjørnevikhalsen til Furøya, er foreslått som bevaringsområde. Her er ingen form for fiske eller fangst lov. Kvastadkilen foreslås fredet for østers.
På utsida finnes det tre alternative forslag til bevaringsområder, der all fiske og fangst er forbudt. Her legges det opp til dialog med beboere og brukere for å finne fram til det mest hensiktsmessige alternativet.
Venstres Tor Granerud mener det er en selvfølge at vi stiller oss bak prosjektet, og ønsker det velkommen. Han mener også forslaget kunne gå enda lenger.
– Kanskje det burde være nullfiske i hele området som er foreslått, helt fra brygga og ut Sagesundsfjorden? Da ville effekten kunne dokumenteres bedre, for det ville bli mer målbart, sier han.
Han etterlyser også forskernes mening om hvilket av de tre ytre alternativene de ville foretrukket, men får ikke noe svar på det.
– Da er det viktig at vi hører på hva de som bor i området mener og tar hensyn til det. Og det skal tas mer hensyn til de fastboende enn til feriegjestene, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**