Høgskoletilbud i kunst og kulturfag

Kunst- og kultur er et fagområde Venstre mener det må satses på i den videre utvikling av høgskoletilbudet i Kristiansund. Det skriver Ragnhild Helseth, Venstre sin ordførerkandidat, i en kronikk i Tidens Krav 25.mars. Når Kristiansund nå utvikler nye satsingsområder innen næringslivet parallelt med olje og gass, mener vi at kulturnæringene peker seg ut, skriver hun. Utdanningsinstitusjoner innen kunst- og kulturfag vil være ei hovedgrein i nødvendig oppbygging av infrastruktur, med høgskoletilbud i kunst- og kulturfag som en av toppene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Nestleder

Foto: RH

Her gjengis hele kronikken:

Høgskoletilbud i kunst og kulturfag

Kunst- og kultur er et fagområde Venstre mener det må satses på i den videre utvikling av høgskoletilbudet i Kristiansund. Når Kristiansund nå utvikler nye satsingsområder innen næringslivet parallelt med olje og gass, mener vi at kulturnæringene peker seg ut. Som kjerne i kulturnæringene ligger et velfungerende kulturliv der kunstnerisk virksomhet er det grunnleggende. Derfor vil utdanningstilbud på høgskolenivå være et lokomotiv for en slik satsing.
Kristiansund har over mange tiår vist aktivitet innen kultur som har gitt bredt engasjement i befolkningen som utøvere og brukere av kultur. Vi har et omdømme som kulturby og vi har kompetanse. Kristiansund sin utfordring nå er å sikre at kompetanse beholdes og videreutvikles.

To strategier er da viktige.
-Sikre at folk med kompetanse kommer til Kristiansund og blir værende
-Sikre en infrastruktur innen kultur som gir vekst og utviklingsmuligheter

Utdanningsinstitusjoner innen kunst- og kulturfag vil være ei hovedgrein i nødvendig oppbygging av infrastruktur, med høgskoletilbud i kunst- og kulturfag som en av toppene. Folk med kunnskap og formidlingskompetanse har vi allerede gjennom institusjoner som Operaen i Kristiansund, festivaler som Nordic Light og Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival, undervisning i dans, kunstfag i videregående skole som musikk og formgiving og Kulturskolen. Det foreligger planer om bygningsmessig opprusting av museum og bibliotek og derav videreutvikling av innhold i tilbud i tråd med dagens krav til informasjonsutveksling, formidling og kunnskapsbehov.

Opplevelsesnæringene sammen med reiseliv har store muligheter for å høste frukter og skape tilbud på grunnlag av tilbud innen kunst og kultur.

Venstre har gjennom hele denne valgperioden jobbet for å realisere et nytt opera- og kulturhus. Det vil også stå øverst på dagsorden i kommende periode. Byen har aktivitet og kulturlivet har kompetanse, men mangler tak over hodet for videre satsing.

For Venstre er det et mål at byen får flere stillinger for utøvere og lærere innen kunstfag.
Derfor er det så viktig å beholde tilbudene i videregående skole innen kreative fag ved de videregående skolene i Kristiansund.

Vi må ha gode arenaer for utøvelse av kunst, både organisatorisk og bygningsmessig.
Derfor trenger vi et nytt opera- og kulturhus. Derfor trenger Kristiansund en kultursjef som kan legge til rette og videreutvikle dagens kultursatsing.

Det er Venstre sin overbevisning at kultursatsingen vil være svært viktig for Kristiansund fremover. Venstre vil ha et studietilbud som drar veksler på den kompetansen vi har og som skal bygges opp videre.

Med et slikt grunnlag ligger det vel til rette for Høgskolen i Møre og Romsdal, avdeling Kristiansund, studier for kunst og kulturfag.

Ragnhild Helseth
Ordførerkandidat (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**