Gran Venstre reorganisert

Gran Venstre ble under et medlemsmøte i forrige uke reorganisert med et interimsstyre. Initiativet kom fra Venstre sentralt og møtet ble ledet av Ola Elvestuen, nestleder i Venstres hovedorganisasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Møtet fant sted på Gran Rådhus tirsdag 22.mars kl 1900, møterom Sølvsberget.

Til stede:
Ola Elvestuen, nestleder i Venstres hovedorganisasjon
Ole Dæhlen
Ole Christopher Lyngstad
Knut Viset

Møtet ble ledet av Ola Elvestuen som ønsket velkommen.

Bakgrunnen for møtet var å forsøke å reorganisere Gran Venstre med valg av et interimsstyre som skulle få i oppdrag å forsøke å utarbeide liste til kommunevalget til høsten.

Følgende ble valgt til interimsstyre som fungerer som styre for Gran Venstre inn til videre:

Ole Dæhlen, leder
Ole Christopher Lyngstad, kasserer
Knut Viset, sekretær

Interimsstyret gis i oppdrag å gjøre et forsøk på at Gran Venstre kan stille valgliste til kommunevalget til høsten. Interimsstyret kan også knytte til seg andre medlemmer i dette oppdraget. Interimsstyret vil fungere inn til videre som styre for Gran Venstre.

Det ble også foretatt en gjennomgang av aktuelle kandidater til valglisten, og interimsstyret møtes mandag 28. mars for å gjøre et forsøk på å ferdigstille valglisten.

Det planlegges et nytt medlemsmøte i løpet av april for å starte prosessen med å utarbeide valgprogram, samt avklare situasjonen videre med tanke på drift av lokallaget frem til et ordinært årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**