Verdiskaping for framtidig velferd

-Vi kan ikke lenger la oljen ensidig være drivkraften for økonomien. Norge trenger en næringspolitikk hvor forholdene legges til rette for gründere og verdiskapende innovasjoner. Og det må legges til rette for et klimavennlig og grønt næringsliv, skriver Rogaland Venstres leder Iselin Nybø i en kronikk i Rogalands Avis. Hun går i gjennom forslagene som kommer til behandling på Venstres landsmøte i helgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Iselin Nybø på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

-For å oppnå et skifte i norsk næringspolitikk må det gjennomføres reformer på området som kan gi svar på dagens utfordringer og gi oss verdiskapende innovasjon og entreprenørskap, større åpenhet og mangfold i forskningen, et inkluderende og åpent næringsliv, og ikke minst, gi oss et grønnere og mer klimavennlig næringsliv, skriver Nybø.

En av reformene Venstres landsmøte skal ta stilling til er en kapitalreform. I dag er det et problem at det mangler risikokapital for gründere og prosjekter som er i tidlig fase.
Videre ønsker Venstre en forskningsreform som giri større basisbevilgninger, mindre sentralstyring og et større mangfold av uavhengige forskningsmiljøer.

vindmøller fornybar energi framtiden vind kraft vindkraft miljø

Foto: Stavanger Venstre

-Det er også foreslått en rekke tiltak som næringslivet må bidra med i forhold til å nå klimamålene. Med grønne rammevilkår vil næringslivet i ren egeninteresse kunne bli samfunnets viktigste våpen i klimakampen. Venstre tar derfor til orde for en omfattende reform for grønn vekst, der ti større tiltak på ti år kan gjøre Norge til en ledende grønn økonomi, skriver Nybø.

De ti klimanæringstiltakene og resten av kronikken kan du lese her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**