Line Mørch til landsmøtet i Venstre

Tvedestrand Venstres Line Mørch deltar i helga på Venstres landsmøte i Trondheim. Hovedsaken på landsmøtet er verdiskaping for framtidig velferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Vi trenger ny næringspolitikk for innovativ og bærekraftig verdiskaping, kreativt mangfold, friere forskning og et åpnere og mer inkluderende arbeidsliv, sier hun. – På landsmøtet setter vi fokus på hvordan vi kan gjennomføre det. Venstres politikk tar framtidas utfordringer på alvor. Vi vil gi oppmuntring og støtte til gründere, stimulere utvikling av nødvendig, grønn teknologi og ha en dynamisk økonomi som skaper så mange jobbmuligheter som mulig.
Hun står også bak et forslag til politisk uttalelse som foreslår å bruke mer av tippemidlene til friluftslivstiltak.
– En av de store utfordringene framover er hvordan inaktivitet påvirker folkehelsa. Kommunene får mer ansvar for forebygging i forbindelse med samhandlingsreformen, og et av de viktigste tiltakene er mer fysisk aktivitet. Da må det lavterkseltilbud til. Å få folk ut på tur er et av de rimeligste og mest effektive forebyggende tiltak vi kan tenke oss, men det må tilrettelegges. Vi får mye mer folkehelse igjen for hver krone brukt f.eks. til oppkjøring av skiløyper, som folk i alle aldre bruker, enn tradisjonelle idrettsanlegg som koster mye, og ikke brukes av folk utenfor et forholdvis snevert aldersspenn. Vi må våge å tenke litt i disse banene, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**