Svein Abrahamsens tale under Venstres landsmøte

Landsmøte, verdiskapningsutvalget har mange gode forslag som vi bør ta med i programarbeidet før lokalvalget i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


En måte å gjøre dette på er å fremme forslag om å opprette kommunale regelråd.

Svein Abrahamsen - Lansmøte 2011

Svein Abrahamsen – Lansmøte 2011
Foto: Kenneth Gjesdal

I Venstre sin bedriftskampanje svarte bedriftene at forenkling av offentlig byråkrati og skjemavelde er det viktigste grepet vi kan gjøre i næringspolitikken.

Dersom du starter opp en bedrift blir du nærmest møtt av det offentlige som om du planlegger å drive illegal virksomhet, som må bekjempes gjennom omfattende offentlig byråkrati og skjemavelde.

Venstre har fremmet forslag på Stortinget som vil gjøre hverdagen enklere for næringslivet ved å opprette et statlig regelråd, etter modell fra den vellykkede ordningen i Sverige.

Det svenske regelrådet gir råd til myndighetene om konsekvensene av nye regler for næringslivet før de blir innført.

Vi har dessverre en rødgrønn regjering som baserer sin næringspolitikk på at tillitt er bra, men kontroll er bedre. Regjeringen stemte derfor ned Venstre sitt forslag.

Vi blir ikke kvitt den rødgrønne regjeringen før stortingsvalget i 2013 og må derfor vente på å få et statlig regelråd.

Som lokalt venstrelag trenger vi imidlertid ikke å vente lenger enn til lokalvalget i 2011 med å fremme forslag om å opprette et kommunalt regelråd.

Bedriftene forholder seg ikke bare til statlige etater, men også til kommunale reguleringer, saksbehandlingsregler og rapporteringskrav.

Som lokalpolitiker bør vi kreve gode svar på konsekvensene av kommunalt byråkrati og skjemavelde for vårt lokale næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**