Iselin Nybø sin tale under Landsmøtet

Venstre har lagt stor vekt på å styrke lærerrollen. Dette er grunnleggende og viktig fordi læreren er den viktigste faktoren for at elevene skal kunne lære og trives.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


For at læreren skal lykkes i sin undervisning så er det flere forhold som må være tilstede. Forskning viser at skoleledelse er en nøkkelfaktor.

Iselin Nybø - Landsmøte 2011

Iselin Nybø – Landsmøte 2011
Foto: Kenneth Gjesdal

Opplevelsen av støtte er noe av det viktigste en lærer trenger. Ikke støtte i form av terapi, men i form av at ledelsen er en trygg person som det går ann å henvende seg til med faglige spørsmål.
Skoleledelse er mer enn gode egenskaper. Skolelederrollen er blitt så omfattende og krevende at det er nødvendig å gi skolelederne en skolering i det å lede.

Flere kommuner har allerede innført Rektorskolen, og Oslo kommune har med hell skolert sine ledere i en årrekke.
Rektor har både det pedagogiske og økonomiske ansvaret på skolen.
Vedkommende skal være en pådriver i reformarbeid, kartlegge skolens behov både for personale, kompetanse og endringer.
Rektor har som regel den pedagogiske kompetansen, men mangler en oppdatering på flere andre områder.
Det er det arbeidet skoleledelsen gir oppmerksomhet som også lykkes på skolene.
Vi ønsker alle en god skole. Skoleledelse er et verktøy som som vil hjelpe oss et stykke på veil til dette målet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**