Fra Pål Farstad sin tale til landsmøtet i Trondheim

-Det er mangel på risikokapital for grundere og innovative prosjekter i tidlig fase. Dagens ordninger er ikke riktig innrettet, sa Pål Farstad, som står på 5. plass på Møre og Romsdal Venstres fylkestingsliste, på landsmøtet i Trondheim i helgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


-De reformer som er foreslått for landsmøtet er helt nødvendige.
Med solid forankring i de marine næringer, er jeg spesielt opptatt av fiskeri og havbruk.

-Møre og Romsdal Venstre har et 100% avklart standpunkt for fiskeriene og fiskeressursene og mot oljenæringens interesser utenfor Møre, Lofoten og Vesterålen. Ingen parti har en så framtidsrettet, helhetlig og konsekvent fiskeripolitikk som Venstre. Verdiskaping av fornybare ressurser i havet er framtida. Derfor står vi trygt når vi skal selge Venstre blant fiskere og andre som er opptatt av å sikre fiskerinæringas framtid.

-Samtidig har vi en enorm kraft og kompetanse i oljenæringa. Ikke bare i Statoil, Shell, Aker og riggselskapene. Jeg vil fokusere på småentreprenører, underleverandører og andre firma som er innrettet mot oljesektoren. Aktører som har utviklet seg i tett samspill med de store operatørene. Venstre må bli flinkere til å inkludere disse enn å støte disse fra oss når vi fokuserer på nye framtidsrettede bedrifter innrettet mot miljøteknologi og utnytting av fornybare ressurser. Oljenæringa må brukes for det den er verd i utviklinga av de nye næringer.

-I sluttrapporten underbygges viktigheten av forskning og utdanning for økt verdiskaping. Jeg vil understreke at samspill mellom næringsliv og forskning og utdanningsmiljøer er helt sentralt for nyskaping i næringslivet. I mitt fylke Møre og Romsdal har vi tre høyskoler. Volda, Molde og Ålesund. Kristiansund mangler. I Kristiansund og Nordmøre er det en langt svakere samhandling mellom forskning/utdanning og næringsliv, nettopp fordi en ikke har den nødvendige nærhet mellom næringsliv og kompetansemiljø. Dette må det gjøres noe med. Møre og Romsdal Venstre har gått inn for en felles høyskole for hele fylket, med avdelinger i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Gi oss støtte i dette arbeidet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**