Horten Havn kan umulig bli en trafikkhavn

Innlegg i Gjengangeren av Per Bruun-Lie om Horten Havn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per Bruun-Lie

Arve Høiberg fra Arbeiderpartiet trekker frem den gamle visjon om at Horten Havn skal bli en trafikkhavn. Det er en gammel drøm som aldri har vært realistisk — idag komplett urealistisk. At visjonen trekkes frem nå demonstrerer en forunderlig kunnskapsløshet.

Horten havn er en industrihavn spesialisert på den lokale stålindustri som den betjener utmerket. En trafikkhavn er en havn med regulære forbindelser med andre havner — i dagens Europa som containerbasert eller som ro-ro (rullende lastbærere/trailere etc).

En slik havn er meget arealkrevende og genererer svært mye trailertrafikk som altså skal gå gjennom Horten sentrum. En moderne trafikkhavn kan med fordel baseres på jernbaneforbindelse inn på havneområdet. Det vil selvsagt aldri skje i Horten.

Larvik og Brevik satser på trafikkhavnkonseptet og tilrettelegger for rederier som etablerer faste seilingsmønstre. Der er det tilrettelagt logistisk tilknytting og et volumpotensial som skal til for i fremtiden å få mer og mer transport på over på jernbane.

Det er ikke behov for enda en trafikkhavn i regionen. Hvorfor skulle noen interessere seg for å etablere regulære forbindelser over Horten havn? Det er greit at Arbeiderpartiet har visjoner, men dette er dessverre tøys.

Det pågår en helt annen debatt for tiden basert på stålhavnkonseptet. Om dette vil Horten Venstre ha meninger, men det er altså en helt annen sak.

Per Bruun-Lie
Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**