Møtte Jan Björklund

Tromsdelegasjonen møtte Folkpartiets leder, utdanningsminister og visestatsminister Jan Björklund på LM i helga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sollied møter Bjørklund

Foto: Venstre

Jan Björklund var en av flere utenlandske innledere på Venstres landsmøte i Trondheim. Han startet med å fortelle om sin norske bakgrunn. Hans mor rømte under krigen til Sverige fra Tamokdalen i Troms. Landsmøtet var svært begeistret for Björklunds tale, der han med gode eksempler viste sammenhengen i og viktigheten av en liberal politikk med fokus på maktspredning og enkeltmennesket, god företaks- og utbildningspolitik.

At hoppa höyd utan list
En skole uten mål og karakterer vil være som å be noen hoppe høyde uten liste: Ikke vet man hvor høyt man har hoppet og ikke vet man om man har personlig framgang. Man skal kunne regulere lista etter egne evner og egne mål og løfte den stadig høyere, mente Björklund.

Björklund var også på festmiddagen, der han slo av en prat med Troms Venstres delegasjon. -Vi får vel si at han er æresmedlem i Troms med den bakgrunnen han har og den posisjonen han har som liberal politiker i Sverige, sier Roar Sollied.

Troms møter Bjørklund LM 2011

Tromsdelegasjonen fikk med hilsen tilbake til Balsfjord, der det nå er reetablert lokallag med ny liste til lokalvalget.

På bildet fra venstre, alle fra Venstre: Marthe Frette, Arve Cruickshank, Roar Sollied, Jan Fjellstad, Jan Björklund, Maria Fjellstad, Jonas Eilertsen. (Elin Sandvik var ikke til stede ved fotograferingen.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**