Rådmannen anbefaler ikke salg av Kragsgt 48 B

Det har en periode vært vurdert om Risør kommune skulle selge Kragsgata 48 B (det gule bygget) til Rose Eiendom Risørsenteret AS og gjenkjøp/leie i det nye senteret. Rådmannen anbefaler nå at formannskapet sier nei til salg av Kragsgt 48B og begrunner det med kostnadsøkning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Kragsgt 48 B (det gule bygget) som inneholder legesenter mm selges ikke

Kragsgt 48 B (det gule bygget) som inneholder legesenter mm selges ikke
Foto: Jan Einar Henriksen

I saksfremlegget fremgår det at det i dag betales i underkant av 800 kr pr m2 i Kragsgt 48 B og da de stipulerte prisene for tilsvarende lokaler i det nye senteret ville ligge på rundt 2100 kr pr m2 anser rådmannen det som økonomisk uaktuelt å selge nå.

Dermed er salg av Kragsgt 48 B uaktuelt og det legges til grunn at Risørsenteret utvikles i tråd med de planer som fremgår av reguleringsplan mm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**