Får ikke medhold til hytteplaner i Østedalen på Risøya

Rådmannen tilrår overfor HU for plan, miljø og tekniske tjenester at hans hyttenabo i Ospedalstranda får bygge mot syd, men ikke mot øst da det vil gi økt eksponering av fasade mot sjø. Samtidig har rådmannen anbefalt at det gis dispensasjon til flytting av utedo, tilbygg mot sør og innbygging av terrassen på anekset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 HU for plan, miljø og tekniske tjenester skal ha møte 14.4.2011 kl 1800

HU for plan, miljø og tekniske tjenester skal ha møte 14.4.2011 kl 1800
Foto: Jan Kløvstad

Hytten det er snakk om ligger 16 meter fra sjøen og ca 5 meter over havnivå og rådmannen sier seg enig i Fylkesmannens uttalelse om at en utvidelse mot øst vil kunne gi uheldig virkning for landskapsbildet i området samt at det ville medføre at inntrykket av en nedbygd og privatisert strandsone bli forsterket.

Tatt i betraktning av tidligere hytteetablering/endring i området og nå sist tillatelse til ytterligere to private brygger på kommunal eiendom i samme område virker innstillingen og begrunnelsen noe underlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**