-Venstre setter folk først

-Politikk handler om samfunnsutvikling og enkeltsaker, skriver Per A. Thorbjørnsen i dagens Rogalands Avis. Thorbjørnsen forteller om velferdssaker han satte fokus på da Venstre avholdt landsmøte sist helg: Helsevernet for psykisk utviklingshemmede og den akutte faren for nedleggelse av Hiimsmoenkollektivet for unge med alvorlige rusproblemer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Kenneth Gjesdal

Thorbjørnsen er gruppeleder for Venstre i Stavanger og leder av levekårsstyret i byen.

-Eldreomsorgen er all kommunal helsepolitikks mor, skriver Thorbjørnsen. -Det er helt grunnleggende at omsorgen for de syke eldre er god. Det arbeider Venstre med hver dag. Det handler om kvalitet, kompetanse og tilstrekkelige plasser. Det handler om å planlegge framtidens behov nå.

Thorbjørnsen beskriver så at det også andre deler av velferdssamfunnet Venstre løfter fram.

Helsevernet for psykisk utviklingshemmede
Det er store utfordringer knyttet til kommunenes tibud overfror psykisk utviklingshemmede.
-Reformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU-reformen) ble vedtatt i 1991. Siktemålet var å gi normalisering og standardheving av bo- og tjenestetilbud og levekårene. Venstre krever nedsettelse av en kommisjon som viser i hvilken grad vi har nådd de ambisiøse målsettingene i reformen og levekårene for den aktuelle gruppen og deres pårørende, skriver Thorbjørnsen.

Rusomsorgen
-Den ideelle stiftelsen Hiimsmoenkollektivet i Rogaland med 20 behandlingsplasser for unge med alvorlige rusproblemer står i akutt fare for å bli nedlagt. Kollektivet har eksistert i snart 30 år og oppnår gode behandlingsresultater, skriver Thorbjørnsen og fortsetter: -Det tar minst fem år å bygge opp en institusjon. Det tar noen måneder for regjeringen å den legge ned.
-Årsaken til at kollektivets eksistens står i fare er å finne i anbudssystemet. Det er en ting at noen institusjoner vinner og andre taper. Noen helt annet er det når vinnerne taper midt i en periode. Statlige institusjoner får fast driftstilskudd. De ideelle får pengene knyttet til innleggelser. Innleggelse kan variere og det kan være ulike grunner for at søknadsmassen tidvis kan gå ned.
-Dagens unge narkomane og dets pårørende har ikke råd til å miste Hiimsmoen, skriver Thorbjørnsen.

Les hele kommentaren her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**