Varaordfører ønsket å se saken i et langsiktig perspektiv

Rådmannen fikk flertall for sin innstilling om ikke å selge Kragsgata 48B til Rose Eeiendom. Det mente varaordfører Jan Einar Henriksen var kortsiktig tenkt, og han la derfor opp til en diskusjon omkring saken da den ble diskutert i formannskapet tirsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Jan Einar Henriksen mener det er viktig at vi setter oss sammen med utbyggere og tenker store tanker sammen for å få til en best mulig utvikling i Risør.

Jan Einar Henriksen mener det er viktig at vi setter oss sammen med utbyggere og tenker store tanker sammen for å få til en best mulig utvikling i Risør.
Foto: Venstre

Den store diskusjonen uteble imidlertid og Jan Einar Henriksen fikk ikke de øvrige medlemmene i formannskapet med seg da han ønsket at kommunen og Rose Eiendom skulle se om de kunne utvikle kvartalet fra Risørhuset til Rutebiltomta sammen.

Henriksen mente bl.a. at beliggenhet, arkitektur, miljøestetisk og det faktum at området ligger slik til at det er svært eksponert for besøkende tilsier at arealet burde sees på under ett. I et strategisk og mer langsiktig perspektiv mente Henriksen at partene burde sette seg sammen og se om de samlet settb kunne få til en vinn vinn situasjon hvor også Kulturhuset kunne finne sin egen plassering. Et nytt og moderne multimedia bibliotek i det nye bygget ville f.eks kunne frigi plass til andre aktiviteter i det gamle Kulturhuset osv. Ved å bli en del av prosjektet kunne kommunen også bidra til å styre en ønsket utvikling for området, som igjen kunne bidra til å styrke Risør sentrum som handelssentrum, men slik ble det ikke da rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot Henriksens ene stemme.

Jeg aksepterer selvsagt at jeg ble stående alene om tankene om et mer langsiktig perspektiv på utviklingen av området. Samtidig mener jeg at løsningen for kvartalet kunne endt bedre og at prosessen ville blitt anderledes dersom man hadde valgt å la politikerne være med i forhandlingsprosessen vis a vis Rose Eiendom, sier varaordfører Jan Einar Henriksen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**