Preikestolen nasjonalpark

Strand Venstre ønsker utredning av vern av Preikestolsområdet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I debatten om etableringen av Preikestolen nasjonalpark viste Trine Skei Grande til USA som har fremhevet nasjonale monumenter fra naturen og vært flinke til å ivareta disse. Faglige rapporter og
fylkesdelsplaner konstanterer at Preikestolområdet ikke bare er nasjonalt verneverdig, men også internasjonalt verneverdig område. Ca. 200 000 turister kommer hvert år for å oppleve den helt spesielle naturen, og potensialet for Preikestolen nasjonalpark er mye større.

De lokale kommune har vist sin evne til å verne et av de flotteste områdene i Norge ved å bygge ut 70 % av vannkraften i området, og mer utbygging er foreslått. I senere tid har Forsand-ordfører Ole Tom Guse også foreslått å bygge gondolbane tvers over Lysefjorden. Vern gjennom bruk er et godt prinsipp, men ikke dersom bruk og utbygging ødelegger vår felles natur- og kulturarv.

Målet med forslaget om Preikestolen Nasjonalpark var fra Venstre side et ønske om å få fortgang i verneprosessen. Det har hele tiden vært klart det vil bli mange diskusjoner, men disse diskusjonene kunne vært lettere om Stortinget ba Direktoratet for naturforvaltning om å gjøre en utredning av området. Det er synd at kun Venstres representanter på Stortinget støttet dette.

Venstre ønsker å bevare og fremheve Lysefjordsområdet som et nasjonalt monument og et internasjonalt verneverdig område. Strand og Hjelmeland Venstre støtter Naturvernforbundets ønske om snarest mulig å få satt igang en utredning av området angående verneverdier og eventuelle konsekvenser av et vern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**