Utbygging i Bakkeskåt, er det byutvikling?

Kommunen har nå igjen hånd om området i Bakkeskåt med lagerbuer, parkeringsplasser og båtplasser. Det skal snart avgjøres hva som skal gjøres i dette området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kommunen har lite midler til investering, og har dermed iliten mulighet til å selv bygge ut området. Alternativet er å selge det til privat utbygger. Men hvilke føringer bør vi legge før et salg?
Området er det siste sjønære området i sentrum kommunen av noe størrelse som kan brukes til utbygging. Venstre mener det må brukes på en måte som gagner alle innbyggerne, og som gir liv til nedre bydel og sentrum. Men hvordan kan det best gjøres?
For å diskutere dette spørsmålet, inviterer Venstre til et åpent møte for debatt og ide-myldring. Møtet innledes av den kjente byutvikleren fra Arendal, Michael Fuller-Gee. Han vil si noe om hvordan vi kan tenke når vi ser en utbygging i et slikt område som byutvikling. Deretter blir det åpent for alle til å komme med sine ideer og tanker. Forhåpentligvis kan vi ta med oss noen tanker i det videre arbeidet med bruk av området.
Møtet skal være i kantina på kommunehuset mandag 9. mai kl 19.00, og alle er velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**