Plan for habilitering og rehabilitering skal realiseres

Bystyret vedtok 3.mai å videreføre arbeidet med Plan for habilitering og rehabilitering. Venstre er svært glad for dette vedtaket. Saken kom opp på bakgrunn av at Venstre fikk bystyret sin tilslutning til tre nye punkter i Pleie- og omsorgsplana da plana ble vedtatt i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Medisin, helse

Foto: Microsoft

Venstre anser arbeidet med gode tjenester innen habilitering og rehabilitering som en av hovedoppgavene i kommunens helsetilbud fremover, sammen med gode omsorgstjenester.
Dette er behov som gjelder tjenester til innbyggerne våre i alle aldersgrupper, og hvor vi vet at etterspørselen vil bli særlig stor fra den eldre del av befolkningen.

Dagens Pleie- og omsorgsplan må, når den skal rulleres, gis en vekting og en profil som ivaretar de problemstillinger som Plan for habilitering og rehabilitering vil fremsette. Tilsammen vil dette kunne bli en kommunedelplan som kommer imøte de utfordringer som Samhandlingsreformen vil sette til oss som kommune de kommende årene.

Eldre, gamle

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**