Ja til åpen politikk

To AP-kandidater går til angrep på Haldens opposisjon, i et leserinnlegg, for at vi ikke ønsker å være en del av APs parodi på åpenhet, denne gang i form av et underutvalg for planlegging av nye Idd skole. I dette innlegget tar Mona Johnsen og Geir Helge Sandsmark til motmæle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kom ut av kottet, AP!

Det blir ikke mer åpenhet av at opposisjonspolitikere slår seg sammen med AP i underutvalget som planlegger skole på Idd. Det blir ikke åpnere politikk av å stue et par motvillige opposisjonspolitikere inn i de lukkede rom.

Ellen Simensen og Lars Pedersen Due går til angrep på Haldens opposisjon, i et innlegg i HA 29. april, for at vi ikke ønsker å være en del av APs parodi på åpenhet, denne gang i form av et underutvalg for planlegging av nye Idd skole, Ved første blikk på innlegget kan man fristes til å se på dette som nok et utslag av maktarroganse. Ved nærmere ettertanke er det nok heller en mangel på idealer for lokaldemokratisk selvjustis som igjen er problemet, slik den politiske eksperten Pål Foss sier i en kommentar til NRK Østfold om Haldenpolitikken 17. mars i år.

Mona og Geir Helge

Foto: Wenche Eriksen

I tillegg til at praksisen med underutvalg er en aktiv og effektiv uthuling av lokaldemokratiet, har vi også dårlige erfaringer med at deltakelse i slike utvalg blir misbrukt som argument for at vi samtykker i politikk vi ikke er enige i. Et eksempel på dette fikk vi i form av et innlegg i kommunestyret, grensende til irettesettelse av en partikollega for å imøtegå skolepoltisk manifest den gang dette ble behandlet. I saken om Idd skole synes det det som om angrepet på opposisjonen er en tåkelegging for å skjule at plasseringen er et nytt eksempel på panikkvedtak som følge av mangel på helhetlig kommuneplanlegging.

Med et politisk flertall som har et minimum av sans for demokratiske verdier kan slike arbeidsgrupper som styringsgruppen for Idd skole ha en verdi. Inneværende periode viser tydelig at dette er umulig med AP/SV/KrF i maktposisjon. Her i Halden brukes underutvalg aktivt som verktøy for å holde tilbake informasjon fra hovedutvalg og kommunestyre der politiske beslutninger skal tas i åpenhet og på en måte innbyggerne skal kunne følge med på. Det er derfor i dyp respekt for alle haldensere at vi avstår fra, og tar avstand fra, den typen bøttekottpolitikk som nevnte arbeidsgruppe er et eksempel på.

Selv om mangelen på åpenhet også er et problem for oss opposisjonspolitikere er ikke dette det viktigste. Det største problemet er at haldenserne villedes av et styrende flertall som hindrer reelle, åpne politiske debatter. Igjen oppfordrer vi AP/SV/KrF til å føre en politikk de selv tør å stå åpent fram med.

Med hilsen

Geir Helge Sandsmark, Ordførerkandidat for Venstre i Halden
Mona Johnsen, Leder Halden Venstre

Innlegget ble trykket i HA 4. mai. Ved en feil fra HAs side ble ikke Mona Johnsens signatur gjengitt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**