Venstre besøker Høyskolesenteret i Kristiansund og Møreforskning

Som ledd i Venstre sin Kunnskapskampanje 2011 avla Ragnhild Helseth og Pål Farstad disse to viktige kunnskapsinstitusjonene et besøk denne uka. Svært interessant å få del i tanker om utfordringer og muligheter for å bygge opp kompetanse i regionen. Langsiktighet i finansiering og organisasjon er stikkord som står igjen etter besøket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Høyskolesenteret

Foto: RH

Første besøk var på Høyskolesentteret hvor daglig leder Christine Reitan orienterte, på bildet her sam
men med Kristiansund Venstre sin leder Pål Farstad. Farstad er også andrekandidat på lokalvalgslista, og femtekandidat på Fylkestinglista ved høstens valg.

Møreforskning

Foto: RH

Neste besøk var ved Møreforskning sitt kontor i Kristiansund, hvor Terje Bach tok imot Venstre sine representanter. På bildes sees Kristiansund Venstre sin ordførerkandidat Ragnhild Helseth og Møreforsknings Terje Bach.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**