Folk først i Halden og Aremark

Les hva fylkestingskandidat Per Magnus Finnanger Sandsmark skriver om sine visjoner for Halden og Aremark i dagens Halden Arbeiderblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Folk først i Halden og Aremark

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Helge Eek

Politikk handler om fremtiden. Til høsten kan du avgjøre hvordan fremtiden i Østfold, Halden og Aremark skal være. Venstre vil skape et samfunn der vi setter folk først, legger til rette for flere nye arbeidsplasser, bygger fremtidens kunnskap med gode skoler, sikrer et bredt og mangfoldig kulturliv, tar vare på miljøet og skaper et åpnere Østfold, Halden og Aremark.

Vi trenger nye grep for velferd i dette landet. For Venstre er det viktig at alle får muligheten til å leve et godt liv. Vi trenger ikke bare de universelle løsningene som skal dekke alle, da trenger vi målrettede tiltak som passer den enkelte. Halden og Aremark er noen av de kommunene i landet med flest barn i fattige familier. Vi må tørre å snakke om det og finne løsninger for arbeid, fritid og fremtid for disse barna og deres familier. Vi må sikre de fattige barna en så rik oppvekst som mulig.

For å kunne sikre denne velferden må vi også ha noen som skaper verdiene i samfunnet. Det gjør alle de som står opp om morgenen, går på jobb og skaper gode produkter og tjenester for seg og andre. Vi trenger flere nye arbeidsplasser. Da må vi sikre et attraktivt sentrum i Halden og gode bygdesentre i hele regionen, slik at vi får arbeid til alle. Venstre vil støtte opp om deg som har en idé, deg som vil lykkes, skape din egen arbeidsplass. Din skapertrang er gull verdt for Halden og Aremark.

Det er viktig for Venstre at hvert enkelt menneske skal ha muligheten til og lykkes. Det sikrer vi gjennom en god skole. Venstre vil at lærerne skal ha tid til å se den enkelte eleven. Da må vi ha flere helsesøstre, skolebibliotekarer og andre yrker inn i skolen som kan ta seg av de andre viktige oppgavene skolen har, slik at elevene får lærere som har tid til å se dem, tid til å løfte dem frem.

Jeg kom inn i politikken som en kulturengasjert ung mann i 2007. Da fikk jeg gleden av å sitte i Hovedutvalg for kultur og idrett i Halden. Vi gjør utrolig mye bra og riktig med kultur og idrett i Halden og Aremark, men det frivillige engasjementet har blitt litt mindre de siste årene. Vi som politikere må legge bedre til rette for at folk selv kan skape gode møteplasser mellom mennesker på den måten de selv vil møtes, ikke det som passer best for oss politikere.

I fylkestinget har Venstre vært det eneste partiet som har kjempet hele veien for å beholde danse- og formgivningslinjene i kommunen vår. Vi haldensere og aremarkinger fortjener et like godt kultur- og skoletilbud som resten av Østfold. Det vil jeg sørge for at vi skal få om dere gir meg plass i fylkestinget til høsten.

Miljø handler ikke om å ofre noe, men å ta et valg om at fremtidige generasjoner skal ha det like godt som det vi har. Da må vi finne nye måter å tenke på, der vi tar vare på naturen, skaper nye arbeidsplasser og gjør det lettere å være miljøvennlig. Alt på en gang. Dette er en av Venstres hovedoppgaver i politikken.

Aremark Venstre kjemper for ny giv og nye ideer, samtidig som de vil ta vare på naturmiljøet. Solveig Toft, Benedicte Bakken, Peter Andresen og de andre på listen kommer til å bidra med nye tanker og løsninger for hele bygda. I Halden stiller Geir Helge Sandsmark, Roar Günther Andersen, Mona Johnsen og 47 andre på Venstres liste til kommunevalget. Venstre har denne perioden vært den store forkjemperen for å granske forholdene i Halden kommune, for å rydde opp, legge dette bak oss og nå satse på fremtidens Halden. Nå er vi klare til å feie inn i kommunestyrene og fylkestinget, for å kunne arbeide for fremtidens by, bygder og fylke. Godt valg!

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Førstekandidat, Østfold Venstre og lokalpolitiker i Halden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**